Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Stats- och regeringschefer diskuterade migrationsfrågor

Government Communications Department 24.6.2018 21.32 | Publicerad på svenska 25.6.2018 kl. 13.28
Pressmeddelande 326/2018
Kuva: Euroopan komissio

Stats- och regeringscheferna för 16 EU-länder sammanträdde till ett informellt möte söndagen den 24 juni i syfte att tillsammans hitta bättre sätt att hantera migrationen.

Diskussionen gällde såväl yttre åtgärder och kontroll av de yttre gränserna som unionens inre åtgärder.

Under diskussionen framhävdes att lösningen på migrationsfrågan ska omfatta alla dessa dimensioner och att alla medlemsländer är kollektivt ansvariga för att hitta en lösning.

”Vi måste försöka hitta en heltäckande lösning i fråga om hanteringen av migrationen. Utgångspunkten är att underlätta livet för människor i nöd och på så sätt minska deras behov att lämna sina hem”, sade statsminister Sipilä.

När det gäller yttre frågor diskuterade stats- och regeringscheferna också olika arrangemang med ursprungs- och transitländerna, däribland så kallade regionala landstigningscentraler. Det konstaterades att det behövs vidare utredningar i fråga om dessa.

”Finland har redan i flera år tagit emot flyktingar direkt från FN:s flyktingläger. På så sätt kan vi hjälpa de mest utsatta utan att gynna smugglare och brottslingar. Jag hoppas att denna praxis sprider sig”, konstaterade statsminister Sipilä.

Syftet med stats- och regeringschefernas informella möte var att skapa förutsättningar för arbetet i Europeiska rådet. EU-ländernas stats- och regeringschefer ska diskutera migrationsfrågor i Europeiska rådet torsdagen den 28 juni.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Statsminister Sipilä intervjuas efter mötet 

Bilder från mötet (Europeiska kommissionens AV-tjänst)

Tillbaka till toppen