Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade digital ekonomi och situationen i Iran

Government Communications Department 17.5.2018 0.45 | Publicerad på svenska 17.5.2018 kl. 11.31
Pressmeddelande 255/2018

EU-ländernas stats- och regeringschefer träffades vid en arbetsmiddag i Sofia onsdagen den 16 maj för att diskutera innovation och digital ekonomi. Vid sitt informella möte diskuterade stats- och regeringscheferna också aktuella utrikespolitiska utmaningar, bland annat Förenta staternas beslut att dra sig ur kärnavtalet med Iran.

Statsminister Juha Sipilä var ombedd att inleda diskussionen om utvecklandet av ett digitalt Europa och innovationer, eftersom Finland tillsammans med Frankrike och Tyskland har tagit mycket initiativ inom detta område. Att förbättra EU:s konkurrenskraft genom att utveckla ett digitalt Europa är ett tema som stats- och regeringscheferna redan tidigare har lyft fram i sin arbetsplan.

”Ett av våra viktigaste mål är att öka tillväxten och välfärden i Europa. Vi kan nå det genom att utveckla ett digitalt Europa och en digital inre marknad”, konstaterade statsminister Sipilä.

”EU måste vara allt effektivare i att utveckla innovationer till nya produkter och tjänster. Det är viktigt att fördjupa samarbetet mellan universiteten och näringslivet”, sade statsminister Sipilä i sitt anförande.

Finland vill stärka projektet för ett europeiskt innovationsråd, eftersom det kan skapa allt bättre förutsättningar för innovationer, särskilt genombrottsinnovationer. Enligt Finland är det viktigt att både nu och under EU:s nästa budgetperiod tillräckligt investera i främjandet av forskning och innovationer.

 ”Vi måste ge företagen det stöd som de behöver för att komma in på den globala marknaden och bli framgångsrika. Vi måste också säkerställa att Europas investeringar i forskning är tillräckliga”, sade statsminister Sipilä.

Enligt Finland bör EU också stödja dataekonomin, användbarheten av data och de möjligheter som artificiell intelligens medför.

”Det är viktigt att vi gör framsteg inom de här områdena. Till exempel efter det digitala toppmötet, som Estland ordnade under sin EU-ordförandeskapsperiod, presenterade Europeiska kommissionen på Finlands initiativ en strategi för användning av artificiell intelligens. Den här riktningen är den rätta och stämmer överens med våra mål”, konstaterade statsminister Sipilä.

Under sin gemensamma arbetsmiddag förde stats- och regeringscheferna också en grundlig diskussion om Förenta staternas beslut att dra sig ur kärnavtalet med Iran. EU står enat i sin strävan att säkerställa att Iran även i fortsättningen följer avtalet. EU är också oroad över de negativa effekter som Förenta staternas eventuella åtgärder har på europeiska företag. Därför börjar EU bereda åtgärder för att skydda de företag som är verksamma i Iran mot dessa effekter.

Som avslutning på middagsmötet gav kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker en lägesrapport om situationen i fråga om Förenta staternas handelsåtgärder. EU är beredd att fortsätta förhandla om andra frågor som anknyter till handelsrelationerna, om Förenta staterna beslutar om obegränsat och permanent undantag från de införda stål- och aluminiumtullarna.

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833 och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Juha Sipilä
Tillbaka till toppen