Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

EU-ministerutskottet diskuterade en ny krishanteringsinsats samt åtgärder med anledning av coronaviruset

Statsrådets kommunikationsavdelning 13.3.2020 9.27 | Publicerad på svenska 13.3.2020 kl. 14.52
Pressmeddelande 136

Vid sitt möte fredagen den 13 mars behandlade EU-ministerutskottet en ny krishanteringsinsats, åtgärder för att begränsa coronavirusets konsekvenser samt effektiviserad samordning av den ekonomiska politiken.

EU-ministerutskottet diskuterade EU:s nya krishanteringsinsats på Medelhavet. Den nuvarande insatsen Eunavfor MED Sophia ska läggas ned och ersättas med en insats som går under namnet Irene. Avsikten är att utrikesrådet ska fatta beslut om den vid sitt möte den 23 mars.

EU-ministerutskottet diskuterade också kommissionens meddelande om utvecklande av den finanspolitiska samordningen i EU. Finland anser det viktigt att EU-länderna bedriver en ansvarsfull ekonomisk politik och finanspolitik som respekterar stabilitets- och tillväxtpakten. Regelverket måste också tillåta medlemsländerna att bedriva en förnuftig konjunkturpolitik.

Dessutom fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Rådet för rättsliga och inrikes frågor den 13 mars
  • Eurogruppen den 16 mars och Ekofinrådet den 17 mars
  • Informellt möte mellan konkurrenskraftsministrarna den 19–20 mars

Inrikesministrarna ska diskutera migrationssituationen vid EU:s yttre gränser och åtgärder för att stödja de stater vid EU:s yttre gränser som är utsatta för migrationstryck. Inrikesministrarna kommer också att diskutera coronavirussituationen ur räddningstjänstens synvinkel.

Åtgärder som krävs med anledning av coronaviruset kommer också att diskuteras av Eurogruppen, som sammanträder i inkluderande format. Den ska också behandla ändringar i fördraget om Europeiska stabilitetsmekanismen och ändringar i det avtal som gäller överföring av bidrag till den gemensamma resolutionsfonden. På Ekofinrådets dagordning står bland annat diskussion om den europeiska planeringsterminen och det slutliga genomförandet av kapitalmarknadsunionen samt riktlinjedebatt om eventuella behov av ändringar i regelverket för försäkringsbolag.

Temat för det informella mötet mellan konkurrenskraftsministrarna är stärkande av den europeiska industrin och fördjupande av den inre marknaden. Diskussionen förs utifrån kommissionens initiativ om industripolitiken och den inre marknaden.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Mer information om Europeiska rådets extra möte och budgetramen

Tillbaka till toppen