Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ministerutskottet diskuterade unionens åtgärder med anledning av coronaviruset

Statsrådets kommunikationsavdelning
25.3.2020 10.53
Pressmeddelande 170/2020

Vid sitt möte onsdagen den 25 mars diskuterade EU-ministerutskottet sådana frågor med anknytning till hanteringen av coronavirussituationen som kommer att behandlas vid en videokonferens mellan Europeiska rådets ledamöter torsdagen den 26 mars. Fem frågor står på agendan för stats- och regeringschefernas videokonferens: hindrande av spridningen av epidemin, läkemedel och medicinsk utrustning, utveckling av ett vaccin, evakuering av EU-medborgare från tredjeländer samt pandemins ekonomiska konsekvenser.

Finland och de flesta andra EU-länder har infört restriktioner vid sina inre och yttre gränser för att hindra viruset från att spridas. Syftet med det EU-omfattande samarbete som grundar sig på kommissionens rekommendationer är att säkerställa att all frakt – särskilt livsmedel, läkemedel och andra nödvändiga nyttigheter – snabbt når fram även i rådande undantagsförhållanden. När det gäller lufttrafiken bereds för närvarande en ändring av den så kallade slotförordningen, för att flygbolagen inte ska förlora sina ankomst- och avgångstider nu när flyg ställs in. 

Stats- och regeringscheferna ska också fortsätta att diskutera hur tillgången till läkemedel och medicinsk utrustning säkerställs. Kommissionen har inlett en gemensam upphandling i EU och även Finland kommer att delta utan dröjsmål.

Medlemsländerna har bett kommissionen samordna utvecklingen av ett vaccin och läkemedel i syfte att nå större synergieffekter och säkerställa finansieringen.

Samarbetet för att ta hem EU-medborgare från länder utanför EU fortsätter. Målet är bland annat att säkerställa att flygbolag har möjlighet att flyga till länder utanför EU för evakuering. Även andra EU-länders medborgare har erbjudits platser på nationella flyg, och vissa EU-länder har aktiverat en civilskyddsmekanism. Genom medfinansiering från den kan gemensamma evakueringsflyg från tredjeländer ordnas.

Unionen har som mål att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin och stödja sysselsättningen. EU-ministerutskottet diskuterade också EU:s ekonomiska situation, frågor med anknytning till finansiell stabilitet samt de åtgärder som kommissionen och Europeiska centralbanken redan beslutat om och föreslagit, bland annat tillfällig flexibilitet inom stabilitets- och tillväxtpakten, flexibilitet i reglerna om statligt stöd och investeringar.

Ministerutskottet konstaterade att de formella rådsmötena har inhiberats för en månad framöver. För att säkerställa fortsatt effektiv verksamhet i EU ordnas det informella videokonferenser mellan ministrarna, och nödvändiga beslutsärenden antas genom skriftligt förfarande.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen