Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

EU-ministerutskottet diskuterade unionens klimatpolitik

Statsrådets kommunikationsavdelning 1.11.2019 9.47 | Publicerad på svenska 1.11.2019 kl. 11.13
Pressmeddelande 574/2019

Vid sitt möte den 1 november behandlade EU-ministerutskottet EU:s klimatpolitik och frågor som ska tas upp i Ekofinrådet och utbildningsrådet.

EU-ministerutskottet diskuterade unionens långsiktiga klimatstrategi och den nya Europeiska kommissionens klimatpolitik. Parisavtalet om klimatförändringar förutsätter att EU utarbetar en långsiktig klimatstrategi, och Europeiska rådet har diskuterat frågan två gånger. Ett beslut om klimatneutralitet före 2050 ska godkännas enhälligt av samtliga medlemsländer. Som opartisk ordförande i Europeiska unionens råd strävar Finland efter att samförstånd ska nås vid Europeiska rådets möte i december.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Eurogruppen den 7 november och Ekofinrådet den 8 november
  • Mötet mellan finansministrarna och utbildningsministrarna den 8 november
  • Utbildningsrådet den 8 november

Huvudteman för Ekofinrådet är utbytet av momsbaserade betalningsuppgifter, den särskilda momsordningen för småföretag och antagandet av slutsatser om klimatfinansiering (COP25). På Eurogruppens dagordning står investeringar och innovationer som tillväxtpåskyndare, förslag till ledamot av Europeiska centralbankens direktion och den ekonomiska höstprognosen. I inkluderande format behandlar Eurogruppen bland annat ESM-fördraget.

Temat för det första rådsmötet mellan finansministrarna och utbildningsministrarna är ”En stark ekonomisk bas i Europa: effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet i utbildningen”.

Utbildningsrådet ska diskutera artificiell intelligens i utbildningen och anta slutsatser om stärkandet av det europeiska området för utbildning och om livslångt lärande.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen