Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-ministerutskottet diskuterade direktivet om plattformsarbete och prioriteringarna för Finlands föregripande inflytande

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 18.11.2022 10.30 | Publicerad på svenska 18.11.2022 kl. 15.46
Pressmeddelande

Fredagen den 18 november fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkt inför förhandlingarna om direktivet om plattformsarbete och prioriteringarna för Finlands föregripande inflytande i EU med hänsyn till kommissionens arbetsprogram för 2023. Ministerutskottet fick också en lägesrapport om förhandlingarna om 55 %-paketet.

Förslaget till direktiv om plattformsarbete lades fram i december 2021. Det tjeckiska ordförandeskapet har som mål att nå en allmän riktlinje om förslaget i rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor i december. Det allmänna syftet med direktivet är att förbättra arbetsvillkoren och de sociala rättigheterna för plattformsarbetare.

Finland stöder direktivets mål, och statsrådets allmänna ståndpunkter i fråga om direktivförslaget har fastställts i U-skrivelsen U 6/2022 rd. Statsrådets ståndpunkt i fråga om det tjeckiska ordförandeskapets senaste förslag blir offentlig i en kompletterande U-skrivelse i dag.

Finland effektiviserar sitt föregripande inflytande i EU genom att i fortsättningen årligen fastställa vilka initiativ i kommissionens arbetsprogram som kräver särskilt aktivt och systematiskt föregripande påverkansarbete. Statsrådet betonar att det vid sidan av konkreta initiativ är mycket viktigt att främja Finlands synpunkter på mer omfattande politikhelheter.

Statsrådets viktigaste prioriteringar i kommissionens arbetsprogram för nästa år är EU-rättsakten om råvaror av avgörande betydelse, översynen av den fleråriga budgetramen, EU:s nya egna medel och initiativet om friska jordar.

Ytterligare information: Jari Luoto, chef för avdelningen för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Rami Kurth, kommunikationsexpert (EU-ärenden), tfn 050 465 7963, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen