Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-ministerutskottet diskuterade energi- och klimatpolitik

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 8.4.2022 10.43 | Publicerad på svenska 8.4.2022 kl. 15.39
Pressmeddelande 234/2022
Finlands och EU:s flaggor bredvid varandra

Vid sitt möte fredagen den 8 april diskuterade EU-ministerutskottet Rysslands invasion av Ukraina, reglerna om statligt stöd i kristider samt energi- och klimatfrågor.

EU-ministerutskottet diskuterade Rysslands anfallskrig mot Ukraina, följderna av kriget och EU:s motåtgärder. Ministerutskottet fick också en lägesrapport om de regler om statligt stöd som gäller under Ukrainakrisen. Reglerna, som Europeiska kommissionen antog den 23 mars, ger medlemsländerna en möjlighet att stödja industrin och jordbruket för att lindra följderna av kriget i Ukraina och av de sanktioner och motsanktioner som införts på grund av kriget.
 
EU-ministerutskottet preciserade Finlands tidigare ståndpunkt om det förslag till utsläppshandelsdirektiv som kommissionen lade fram som en del av 55 %-paketet och om det separata förslaget till ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet. I enlighet med Finlands tidigare ståndpunkt förhåller sig statsrådet i regel positivt till kommissionens förslag till ändring av utsläppshandelsdirektivet. Statsrådet betraktar utsläppshandeln som den viktigaste politikåtgärden för att minska utsläppen med 55 procent. Ministerutskottet preciserade Finlands ståndpunkter bland annat inför förhandlingarna om fördjupningen och utvidgningen av utsläppshandelssystemet, överlappningarna mellan utsläppshandelssystemet och gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, användningen av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter samt utökningen av innovationsfonden. För Finland är det särskilt viktigt att vintersjöfartens särskilda förhållanden beaktas i utsläppshandeln. Detta ökar acceptansen för klimatåtgärderna.

EU-ministerutskottet diskuterade också kommissionens förslag till förordning om gaslager. Finlands ståndpunkter blir offentliga när statsrådet har behandlat U-skrivelsen om förslaget vid sitt allmänna sammanträde. 
 
EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter inför följande möten:
•    utrikesrådet den 11 april
•    allmänna rådet den 12 april.
 
Teman för utrikesrådet är Rysslands militära aggression mot Ukraina och Global Gateway-strategin om förbindelsepolitik. Allmänna rådet fortsätter dialogen om rättsstatsprincipen och får en lägesrapport om konferensen om Europas framtid.
 
Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen