Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-ministerutskottet diskuterade kommissionens arbetsprogram för 2022

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.11.2021 11.25 | Publicerad på svenska 19.11.2021 kl. 13.56
Pressmeddelande 665/2021

Vid sitt möte fredagen den 19 november fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter såväl i fråga om Europeiska kommissionens arbetsprogram för nästa år som inför nästa veckas rådsmöten.

EU-ministerutskottet förhåller sig positivt till arbetsprogrammets mål om ett grönare, rättvisare och mer digitalt och resilient Europa. Finland anser att en grön och digital omställning ska vara ett genomgående mål för och utgångspunkten i allt framtida arbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Europa. Finland betonar också vikten av demokrati, rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna som de hörnstenar som våra samhällen och EU bygger på.

Kommissionen lade fram sitt arbetsprogram för 2022 ”Göra Europa starkare tillsammans” i oktober och presenterar det för allmänna rådet den 23 november 2021. Kommissionen, rådet och Europaparlamentet har för avsikt att utifrån arbetsprogrammet utarbeta en gemensam förklaring om lagstiftningsprioriteringarna för 2022, som torde godkännas av allmänna rådet den 14 december (den årliga programplaneringen).

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • allmänna rådet den 23 november
  • konkurrenskraftsrådet (inre marknaden och industri/forskning och rymdfrågor) den 25–26 november
  • informellt möte mellan ministrarna med ansvar för stadspolitik den 26 november.

Allmänna rådet inleder förberedelserna inför Europeiska rådets möte den 16–17 december. Ministrarna ska också anta slutsatser om förbättrad resiliens och krisberedskap i EU. Dessutom ska de diskutera EU:s utvidgning och fortsätta de landsspecifika diskussionerna inom ramen för rådets rättsstatsdialog. På dagordningen står också läget i förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Därtill presenterar kommissionen sitt arbetsprogram för 2022.
 
Konkurrenskraftsrådet, som ansvarar för industripolitiken och den inre marknaden, ska behandla de förordningar som gäller den digitala marknaden och digitala tjänster. Dessutom diskuterar ministrarna genomförandet av återhämtningsplanen för EU. Under den andra mötesdagen ska ministrarna diskutera forskning och innovation med sikte på sektorsövergripande mål, anta slutsatser om förvaltningen av det europeiska forskningsområdet och godkänna rådets rekommendation om pakten för forskning och innovation i Europa. Dessutom ska ministrarna med ansvar för rymdfrågor anta slutsatser om rymdsektorns betydelse för människorna och diskutera hållbar utveckling och finansiering av rymdverksamheten på lång sikt.
 
Huvudtemat för det informella mötet mellan ministrarna med ansvar för stadspolitik är Ljubljanaavtalet, ett samarbetsdokument med huvudprinciper och praktiska riktlinjer för EU-agendan för städer för perioden 2022–2026. Vid mötet diskuteras även städernas roll i den gröna omställningen.
 
Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen