Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

EU-ministerutskottet diskuterade militär rörlighet och EU:s utvidgning

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 12.11.2021 11.05 | Publicerad på svenska 12.11.2021 kl. 15.35
Pressmeddelande 648/2021

Vid sitt möte fredagen den 12 november behandlade EU-ministerutskottet militär rörlighet inom EU och EU:s utvidgning. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför rådsmöten nästa vecka.

EU-ministerutskottet behandlade aktuella frågor kring utvecklandet av den militära rörligheten inom EU. Rörligheten utvecklas till exempel inom ramen för det permanenta strukturerade samarbetet, och den kan också finansieras ur EU:s budget. Finland anser att militär rörlighet har en koppling till Europas stabilitet och säkerhet. Att förbättra rörligheten är en del av den förebyggande spärren och en praktisk förutsättning för försvaret av Europa. Främjande av den militära rörligheten stärker Finlands försvarsförmåga och stöder Finlands deltagande i internationellt försvarssamarbete. I utvecklandet av rörligheten betonas såväl beredskap som försörjningsberedskap.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkt i fråga om det årliga utvidgningspaketet, som Europeiska kommissionen lade fram den 19 oktober. Avsikten är att allmänna rådet ska anta slutsatser om paketet i december. Finland anser i likhet med kommissionen att en trovärdig utvidgningspolitik är en geostrategisk investering i fred, stabilitet, säkerhet och ekonomisk tillväxt i hela Europa. Finland betonar att utvidgningen också i fortsättningen bör bygga på strikta villkor och fullständig uppfyllelse av medlemskapskriterierna. Varje land avancerar enligt sina egna meriter. Omfattande och konsekventa reformer som gäller rättsstatsutvecklingen är i fokus i utvidgningspolitiken och avgörande för hur landets medlemskapsförhandlingar framskrider. Eventuella bilaterala problem måste lösas separat från utvidgningsprocessen. Finland anser att varje land på västra Balkan har möjligheter att bli EU-medlemmar. De förhandlingsramar som gäller Albanien och Nordmakedonien bör godkännas utan dröjsmål så att medlemskapsförhandlingarna kan inledas. Medlemskapsförhandlingarna med Turkiet ligger på is, och under rådande omständigheter finns det inga förutsättningar att fortsätta förhandlingarna. EU ska emellertid inte avbryta Turkiets EU-medlemskapsprocess.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

-Rådet för jordbruk och fiske den 15 november

-Utrikesrådet den 15 november

-Utrikesrådet (försvarsfrågor) den 15–16 november

-Allmänna rådet (sammanhållning) den 18 november

-Utrikesrådet (utvecklings- och biståndsfrågor) den 19 november
 
Kommissionen ska redogöra för marknadssituationen för jordbruksprodukter i rådet för jordbruk och fiske. Avsikten är att ministrarna ska anta slutsatser om EU:s nya skogsstrategi för 2030. I rådet behandlas också andra frågor, bland annat beredskapsplanen för tryggad livsmedelsförsörjning.
 
På utrikesrådets dagordning står västra Balkan och Sahel. Utrikes- och försvarsministrarna samlas också till ett gemensamt möte för att diskutera den strategiska kompassen med riktlinjer för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete.
 
Dessutom ska utrikesrådet i sammansättningen försvarsministrar diskutera EU:s utbildningsinsatser i militär krishantering. Försvarsministrarna samlas även till mötet för Europeiska försvarsbyråns styrelse.
 
Allmänna rådet ska behandla sammanhållningspolitikens utmaningar och möjligheter under de närmaste åren. Avsikten är att diskutera sammanhållningspolitikens bidrag till återhämtningen, konkurrenskraften, den gröna och digitala omställningen samt främjandet av den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen.
 
EU:s utvecklingsministrar sammanträder i utrikesrådet för att diskutera vattenfrågor i EU:s yttre förbindelser, med inriktning på Centralasien. Rådet kommer också att ha en informell diskussion om relationen mellan EU och Förenta staterna i utvecklingssamarbetet med chefen för Förenta staternas biståndsmyndighet USAID, Samantha Power. I övriga frågor ska ministrarna ta del av en lägesöversikt över Team Europe-vaccindistributionen.
 
Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen