Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

EU-ministerutskottet diskuterade utvidgning och bankunionen

Statsrådets kommunikationsavdelning 23.10.2020 10.32
Pressmeddelande 672/2020

Vid sitt möte fredagen den 23 oktober behandlade EU-ministerutskottet Europeiska kommissionens utvidgningspaket och fick en lägesrapport om fullbordandet av bankunionen.

EU-ministerutskottet betonade att en trovärdig utvidgningspolitik är en geostrategisk investering i fred, stabilitet, säkerhet och ekonomisk tillväxt i hela Europa. Finland anser att utvidgningspolitiken bör bygga på strikta villkor och fullständig uppfyllelse av medlemskapskriterierna. Varje land avancerar i processen mot att bli medlem i Europeiska unionen enligt sina egna meriter. Finland betonar särskilt vikten av reformer som gäller rättsstatsutvecklingen i kandidatländerna.
EU-ministerutskottet fick också en lägesrapport om fullbordandet av bankunionen.

Ministerutskottet kommer senare att fastställa Finlands ståndpunkter inför förhandlingarna i slutet av året. Arbetet med att skapa en bankunion inleddes efter eurokrisen med avsikt att bryta ödesgemenskapen mellan bankerna och deras hemstater.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli
 

Tillbaka till toppen