Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter i fråga om hållbar investering och initiativ inom ramen för den europeiska gröna given

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.6.2020 16.45
Pressmeddelande 464/2020

EU-ministerutskottet fastställde i dag i ett skriftligt förfarande Finlands ståndpunkter i fråga om kommissionens meddelanden om strategin Från jord till bord och EU:s strategi för biologisk mångfald. Ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter när det gäller inflytande på kommissionens bedömningskriterier för ramen för att underlätta hållbara investeringar.

Strategin Från jord till bord är ett led i initiativen inom ramen för den europeiska gröna given (European Green Deal). Målet för strategin är att utveckla ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem, och i strategin presenteras övergripande insatser för en sådan omställning.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter i fråga om meddelandet om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030, som kommissionen lade fram i maj samtidigt som strategin Från jord till bord. I strategin för biologisk mångfald presenteras åtgärder såväl för nätverket av skyddade områden som för aktörer utanför nätverket när det gäller ekologisk hållbarhet inom olika sektorer. Målet är att förbättra den ekologiska statusen i olika livsmiljöer på land och i vatten genom ett omfattande restaureringsprogram samt att lyfta fram EU som en standard för internationell hållbarhet och föregå med gott exempel i de internationella förhandlingarna.

Därtill fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter i fråga om inflytande på de tekniska bedömningskriterierna i kommissionens delegerade förordning om ramen för att underlätta hållbara investeringar (taxonomiförordningen). Genom taxonomiförordningen skapas ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara investeringar. Närmare sektorspecifika krav i fråga om dessa kommer att fastställas genom delegerade förordningar.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, och Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319

Tillbaka till toppen