Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Europeiska kommissionen söker specialister på juridik och finans

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.6.2019 16.20
Pressmeddelande 311/2019

Vill du arbeta för EU:s framtid i en mångkulturell arbetsmiljö? Är du specialist på juridik eller finans? Europeiska kommissionen söker nu handläggare inom konkurrensrätt, finansrätt, lagstiftning om EMU, finansiella regler för EU:s budget samt skydd av euromynt mot förfalskning. Möjliga tjänsteorter är Bryssel, Luxemburg och Strasbourg. Det är fråga om ett uttagningsprov för den högre lönegraden AD 7 med en ingångslön på cirka 6 000 euro i månaden (brutto). EU-anställda är befriade från nationell inkomstskatt och betalar i stället en EU-skatt.

Inom området för konkurrensrätt får du bland annat arbeta med marknadsutredningar och juridiska och ekonomiska analyser. Du kan också få bistå eller företräda Europeiska kommissionens rättstjänst i tvister i EU-domstolen. Inom området för finansrätt kan du få utarbeta och förhandla om ny lagstiftning och kontrollera om den nationella lagstiftningen är förenlig med EU-rätten. När det gäller området för lagstiftning om EMU kan du få utarbeta konvergensrapporter för länder som vill gå med i euroområdet och delta i EMU-förhandlingar med blivande EU-medlemmar.

Området för finansiella regler för EU:s budget innebär bland annat att du får ge råd till kommissionens avdelningar och andra EU-institutioner och EU-organ om hur EU:s budgetförordning ska genomföras och tolkas. När det gäller skydd av euromynt mot förfalskning kan du få utföra tekniska analyser av misstänkta mynt, sammanställa underrättelser om förfalskningar av euromynt till brottsbekämpande myndigheter och bidra till genomförandet av EU-lagstiftningen om skydd av euron mot bedrägerier och förfalskningar.

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare och ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk och tillfredsställande kunskaper i antingen engelska, franska, tyska eller italienska. Du ska också ha en avslutad universitets- eller högskoleutbildning motsvarande minst 3 års heltidsstudier, följt av 6–9 års yrkeserfarenhet inom området (beroende på din utbildning). Det krävs en juristexamen för att söka till profilerna finansrätt och lagstiftning om EMU.

Rekryteringsprocessen omfattar flera faser. I den första fasen ska du göra datorbaserade prov som mäter din abstrakta, språkliga och numeriska slutledningsförmåga. Proven kan göras på alla EU-språk i alla medlemsstater och i flera länder utanför EU. De sökande som klarar sig bäst i de datorbaserade proven tar sig vidare till följande etapp i uttagningsprovet, urval efter meriter (Talent Screener). Här är det viktigt att du framhäver din erfarenhet och kompetens, eftersom Talent Screener-fasen bedöms separat från andra delar av din ansökan.  

Därefter kallas de sökande som klarat sig bäst till utvärderingscentrumet i Bryssel. Denna sista fas omfattar olika slags uppgifter, från muntliga framträdanden och gruppövningar till intervjuer, som genomförs under en dag. De sökande som klarat utvärderingscentrumet tas med på EU:s reservlista, och via den kan man söka sig till uppgifter man är intresserad av.

Ansökningstiden pågår som bäst och går ut den 9 juli 2019 kl. 12 centraleuropeisk tid.

EU söker också kontraktanställda med uppgifter inom bland annat finansområdet, informations- och kommunikationsteknik, kommunikation, politikfrågor och översättning. Ansökningstiden för dessa uppgifter är fortlöpande. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Jaana Jokelainen, p. 0295 160 329 tai [email protected], valtioneuvoston kanslia

Tillbaka till toppen