Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Europaministrarna och unga européer ska diskutera Europas framtid

Statsrådets kommunikationsavdelning
30.11.2020 16.09
Pressmeddelande 754/2020

Det tyska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd sammankallar Europaministrarna till en informell videokonferens den 1 december. Ministrarna ska diskutera EU:s framtid och en intensifierad samordning av EU:s coronaåtgärder. Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen representerar Finland vid mötet.

Temat för mötets första arbetssession är EU:s framtid. I början av sessionen kommer det tyska ordförandeskapet att kort redogöra för läget i fråga om förberedelserna inför konferensen om EU:s framtid. Därefter kommer ministrarna och en grupp unga européer att diskutera hur Europa borde se ut om 10–15 år.

Finland anser att konferensens mål bör vara att engagera och höra allmänheten, i synnerhet ungdomar, i omfattande grad. Konferensen bör fokusera på frågor som är viktiga för medborgarna, till exempel rättsstatsprincipen, klimatförändringen, den övergripande säkerheten och EU:s roll i världen. Målet är att inleda konferensen så snart coronapandemin tillåter. Avsikten är att rapportera om konferensens resultat till Europeiska rådet 2022.

Under sin andra arbetssession ska ministrarna diskutera en intensifierad samordning av bekämpningen av coronapandemin i EU samt lindring av pandemins ekonomiska och samhälleliga effekter. Avsikten är att utbyta synpunkter på god praxis på EU-nivå eller exempelvis vid medlemsländernas gränser. Avsikten är också att diskutera frågor där samordningen och samarbetet kan förbättras ytterligare. Finland understöder EU:s gemensamma kraftiga insatser för att bekämpa coronaviruset. Det behövs en gemensam och effektiv EU-strategi för att besegra viruset.

På grund av coronaläget kommer videokonferensen den 1 december att ersätta det informella möte mellan Europaministrarna som det tyska ordförandeskapet planerade att hålla i Wiesbaden den 31 november–1 december. De informella ministermötena går ut på ett fritt meningsutbyte om allmänna frågor. De är inte rådssammanträden och där fattas inga beslut.

Även företrädare för länderna på västra Balkan är inbjudna att delta i den informella videokonferensen.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 160 476 och 0295 160 995, och Emilia Tervonen, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 0295 161 035, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen