Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Europeiska kommissionens ordförande besöker Helsingfors

finansministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.9.2021 9.35 | Publicerad på svenska 30.9.2021 kl. 13.06
Pressmeddelande 556/2021

Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och statsminister Sanna Marin träffas i Helsingfors måndagen den 4 oktober för att diskutera aktuella EU-ärenden. I samband med besöket offentliggör kommissionen sin bedömning av Finlands plan för återhämtning och resiliens och ett förslag till rådets beslut gällande planen.

Finlands återhämtnings- och resiliensplan godkänns i rådet ungefär en månad efter det att kommissionen har offentliggjort sin bedömning och sitt förslag i Helsingfors.

Finland offentliggjorde sin återhämtnings- och resiliensplan i maj. Planen en är en del av programmet för hållbar tillväxt i Finland. Finlands plan består av fyra helheter: en grön omställning, digitalisering, sysselsättning och kompetens samt social- och hälsovårdstjänster.

Under besöket får statsminister Marin och ordförande von der Leyen bekanta sig med ett projekt som anknyter till prioriteringarna i Finlands återhämtnings- och resiliensplan.


Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Korrigering den 1 oktober kl. 15.52: Med avvikelse från det som tidigare meddelats kommer minister Saarikko inte att delta i besöket, eftersom hon är närvarande vid eurogruppens möte i Luxemburg. 

Annika Saarikko Sanna Marin
 
Tillbaka till toppen