Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Europeiska rådets medlemmar diskuterade säkerhet och försvar

Statsrådets kommunikationsavdelning
26.2.2021 15.02 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 15.39
Pressmeddelande 123/2021

Den andra dagen av videokonferensen med Europeiska rådets medlemmar fredagen den 26 februari ägnades åt frågor som rör säkerhet och försvar samt unionens södra grannskap. Finlands representant vid mötet var statsminister Sanna Marin.

I sitt gemensamma uttalande efter mötet bekräftar EU-ländernas stats- och regeringschefer sitt engagemang för den strategiska agendan 2019–2024. Den strategiska agendan antogs vid Europeiska rådets möte i juni 2019. Den syftar till att stärka unionens roll i en föränderlig omvärld. I fråga om säkerhet och försvar konstaterar stats- och regeringscheferna att de vill framhålla unionens intressen och värderingar samt förmåga att effektivt ingripa i alla hot och utmaningar som gäller säkerheten.

Vidare konstaterar stats- och regeringscheferna att ökad global instabilitet innebär att unionen måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Samtidigt förbinder sig unionen att stärka sina partnerskap med FN, Nato och viktiga regionala partner. På detta område väntas också samarbete med Förenta staternas nya administration.

I uttalandet redogörs det för flera åtgärder för att fördjupa säkerhets- och försvarssamarbetet mellan EU-länderna, öka investeringarna, utveckla EU:s civila och militära resurser och förbättra den operativa beredskapen. Unionen strävar också efter att stärka sin förmåga att reagera på hybridhot, inklusive cyberhot och desinformation. Avsikten är att den så kallade strategiska kompassen, som drar upp riktlinjer för säkerhets- och försvarssamarbetet, ska antas senast i mars 2022.

Dessutom diskuterade Europeiska rådets medlemmar den politiska och strategiska karaktären hos partnerskapet mellan unionen och dess södra grannskap. Syftet är att se över och stärka partnerskapet och samarbetet. Detta gör det möjligt att bättre hantera gemensamma utmaningar och ta vara på möjligheter.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli
 

Tillbaka till toppen