Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Forsknings- och innovationsrådet behandlade det geopolitiska lägets samband med och effekter på forsknings- och innovationsverksamheten

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 9.36 | Publicerad på svenska 23.9.2021 kl. 17.53
Pressmeddelande 534

Vid sitt möte den 22 september diskuterade forsknings- och innovationsrådet det geopolitiska lägets samband med och effekter på den finländska forsknings- och innovationsmiljön. Dessutom tog rådet del av en översikt över den i juni tillsatta parlamentariska FoUI-arbetsgruppens arbete.

Direktör för Utrikespolitiska institutet Mika Aaltola och chef för Skyddspolisen Antti Pelttari berättade hur det geopolitiska läget återspeglas i FoUI-verksamheten i Finland. Både Aaltola och Pelttari betonade att alla delområden av samarbetet inom vetenskap, teknologi och innovationer utsätts för påverkansförsök. I diskussionen framhävdes att inåtvändhet inte är ett alternativ för ett land som Finland. Vi bör aktivt stödja vetenskapens frihet. I det internationella FoUI-samarbetet gäller det att satsa på att förstå strategiska risker och utreda vilka aktörer som backar upp våra samarbetspartner.

Ordföranden för den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen, riksdagsledamoten Matias Mäkynen, berättade hur arbetsgruppens arbete har framskridit. Arbetsgruppen har skapat en gemensam, aktuell lägesbild av det finländska FoUI-systemet, diskuterat principerna för utveckling av systemet samt inlett en granskning av olika alternativ för att möjliggöra finansieringen av forskning och utveckling på lång sikt. Forsknings- och innovationsrådet framhöll arbetsgruppens centrala betydelse när det gäller att höja FoU-finansieringens andel till 4 procent av BNP. Rådet framhöll också den strategiska betydelse som kompetens har som en källa till framtida hållbar tillväxt i Finland. Forsknings- och innovationsrådet och den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen fortsätter att föra en dialog även i senare skeden av arbetsgruppens arbete.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, och Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101

Tutkimus- ja innovaationeuvosto
 
Tillbaka till toppen