Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Forsknings- och innovationsrådet behandlade det geopolitiska lägets samband med och effekter på forsknings- och innovationsverksamheten

Statsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet
23.9.2021 9.36 | Publicerad på svenska 23.9.2021 kl. 17.53
Pressmeddelande 534

Vid sitt möte den 22 september diskuterade forsknings- och innovationsrådet det geopolitiska lägets samband med och effekter på den finländska forsknings- och innovationsmiljön. Dessutom tog rådet del av en översikt över den i juni tillsatta parlamentariska FoUI-arbetsgruppens arbete.

Direktör för Utrikespolitiska institutet Mika Aaltola och chef för Skyddspolisen Antti Pelttari berättade hur det geopolitiska läget återspeglas i FoUI-verksamheten i Finland. Både Aaltola och Pelttari betonade att alla delområden av samarbetet inom vetenskap, teknologi och innovationer utsätts för påverkansförsök. I diskussionen framhävdes att inåtvändhet inte är ett alternativ för ett land som Finland. Vi bör aktivt stödja vetenskapens frihet. I det internationella FoUI-samarbetet gäller det att satsa på att förstå strategiska risker och utreda vilka aktörer som backar upp våra samarbetspartner.

Ordföranden för den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen, riksdagsledamoten Matias Mäkynen, berättade hur arbetsgruppens arbete har framskridit. Arbetsgruppen har skapat en gemensam, aktuell lägesbild av det finländska FoUI-systemet, diskuterat principerna för utveckling av systemet samt inlett en granskning av olika alternativ för att möjliggöra finansieringen av forskning och utveckling på lång sikt. Forsknings- och innovationsrådet framhöll arbetsgruppens centrala betydelse när det gäller att höja FoU-finansieringens andel till 4 procent av BNP. Rådet framhöll också den strategiska betydelse som kompetens har som en källa till framtida hållbar tillväxt i Finland. Forsknings- och innovationsrådet och den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen fortsätter att föra en dialog även i senare skeden av arbetsgruppens arbete.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, och Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101

Tutkimus- ja innovaationeuvosto
Tillbaka till toppen