Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen
Framstående internationella experter deltar i seminarium om finansieringen av FoUI-verksamheten

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.9.2021 8.08 | Publicerad på svenska 27.9.2021 kl. 12.32
Pressmeddelande 546

Den parlamentariska arbetsgruppen för forskning, utveckling och innovationer (FoUI-arbetsgruppen) ordnar ett öppet internationellt seminarium onsdagen den 29 september. Vid seminariet behandlas den senaste internationella utvecklingen vad gäller den offentliga finansieringen till forsknings- och utvecklingsverksamhet. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praxis genom vilken offentliga satsningar kan utöka FoUI-verksamhetens omfattning och uppmuntra den privata sektorn att investera i FoUI-verksamhet.

Föreläsarna vid seminariet är internationellt erkända experter inom forskningen i FoUI-politik. Professorn i ekonomi Philippe Aghion kommer att redogöra för de grundläggande principerna för och betydelsen av offentliga FoUI-åtgärder utifrån de senaste forskningsrönen. OECD:s biträdande direktör för vetenskap, teknologi och innovation Dirk Pilat fördjupar sig i bästa praxis genom vilken den offentliga sektorn kan uppmuntra den privata sektorn till investeringar i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Sylvia Schwaag Serger, som är professor vid Lunds universitet, presenterar å sin sida principer och metoder för att stödja en långsiktig offentlig FoUI-finansiering.

Seminariet är ett led i FoUI-arbetsgruppens pågående arbete för att utreda sätt att öka finansieringen av forskning och utveckling på lång sikt i Finland.

”Vi har lyckats få de internationellt sett bästa experterna inom området att dryfta de senaste utvecklingstrenderna vad gäller FoUI-finansieringen. För arbetsgruppens medlemmar är det här ett ypperligt tillfälle att få aktuell information om effekterna av FoUI-åtgärder och om bästa internationella praxis. Det är också viktigt att seminariet är öppet för alla och bidrar till den offentliga debatten om FoUI-verksamheten”, säger Matias Mäkynen, som är den parlamentariska arbetsgruppens ordförande.

Seminariet ordnas virtuellt. Efter expertanförandena har deltagarna möjlighet att ställa frågor. Den parlamentariska FoUI-arbetsgruppen kommer också att höra föreläsarna vid sitt möte efter seminariet.

Finland har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifterna till 4 procent av bruttonationalprodukten före 2030. I april 2021 beslutade statsminister Sanna Marins regering att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp för att främja Finlands mål för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Statsrådets kansli tillsatte arbetsgruppen för mandattiden 18 juni–31 december 2021.

Varje riksdagsgrupp har en medlem och en ersättare i arbetsgruppen. Permanenta sakkunniga i arbetsgruppen är understatssekreteraren vid statsrådets kansli samt kanslicheferna vid finansministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Ytterligare information:
Matias Mäkynen, arbetsgruppens ordförande, riksdagsledamot, tfn 09 432 3059
Antti Pelkonen, arbetsgruppens generalsekreterare, vetenskaplig expert, statsrådets kansli, tfn 0295 160 533
Laura Kotila, kommunikationsexpert, statsrådets kansli, tfn 050 470 6965 (Förfrågningar om intervjuer med föreläsarna)

 
Tillbaka till toppen