Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

I den kompletterande budgetpropositionen föreslås tilläggsfinansiering för statsrådets kansli på grund av behov som covid-19-läget medfört

Statsrådets kommunikationsavdelning
19.11.2020 14.06
Pressmeddelande 723/2020

För statsrådets kansli föreslås ett anslagstillägg på 355 miljoner euro i den kompletterande budgetpropositionen för nästa år på grund av behov som coronaläget medfört. Behoven gäller till exempel kapitalisering av Finavia Abp i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Regeringens proposition om komplettering av budgetpropositionen för 2021 lämnades till riksdagen torsdagen den 19 november.

I den kompletterande budgetpropositionen föreslås ett anslagstillägg på 350 miljoner euro för kapitalisering av Finavia Abp i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Finavias affärsverksamhet har lidit betydligt av att efterfrågan på flygtrafik rasat till följd av coronapandemin. Kapitaliseringen är nödvändig för att svara på coronakrisen och trygga bolagets framtid.

Covid-19-läget har ökat statsrådets kommunikationsbehov. För nästa år föreslås ett tilläggsanslag på 1,35 miljoner euro för stödjande och samordning av regeringens strategiska kommunikation och för stärkande av samhällets mentala kristålighet. Tilläggsanslaget ska användas till produktion av innehåll som gäller förhindrande av spridningen av coronaviruset, till exempel kampanjer inom ramen för kommunikationsinsatsen Finland fixar det. Dessutom stärks stödet till regionernas och kommunernas kommunikation i fråga om hanteringen av coronaläget.

I anslutning till statsrådets kansli finns ett oberoende och självständigt råd för bedömning av lagstiftningen, som ger utlåtanden om konsekvensensbedömningarna av regeringens propositioner. Rådet har till uppgift att förbättra särskilt kvaliteten på konsekvensbedömningarna och lagberedningskulturen i allmänhet. I enlighet med skrivningen i regeringsprogrammet föreslås det ett tilläggsanslag på 105 000 euro för att stärka verksamheten i och ställningen för rådet för bedömning av lagstiftningen.

För skötseln av statsrådets gemensamma service- och förvaltningsuppgifter föreslås ett tillägg på 3,2 miljoner euro, varav det största tillägget på 3,0 miljoner euro gäller den fortsatta finansieringen av statsrådets gemensamma ärendehanteringssystem (VAHVA). Med tilläggsanslaget utvidgas det gemensamma ärendehanteringssystemet till att omfatta alla ministerier, och i anslutning till det byggs nya system som ska stödja beslutsfattandet och beredningen av EU-ärenden i statsrådet.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, och Minna Pajumaa, finansråd, tfn 0295 160 147, statsrådets kansli

Mer om ämnet

 
Tillbaka till toppen