Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Inrikesministeriet och andra ministerier som använder säkerhetsnätet TUVE får nya e-postadresser med ändelsen govsec.fi

InrikesministerietStatsrådets kommunikationsavdelning
5.10.2021 13.37
Pressmeddelande

Inrikesministeriet och andra ministerier som använder säkerhetsnätet TUVE inför nya e-postadresser med ändelsen govsec.fi den 5 oktober. Ändringen gäller så kallade TUVE-adresser och är ett led i förenhetligandet av statsrådets e-postsystem och e-postadresser.

Inrikesministeriets e-postadresser har i fortsättningen formen [email protected] Meddelanden som skickas till de gamla adresserna hittar fram två år framöver. 

Också inrikesministeriets allmänna e-postadresser ändras. Till exempel registratorskontorets e-postadress ändras till [email protected] Kontrollera de aktuella kontaktuppgifterna på Inrikesministeriets webbplats.

Adressen till ministeriets webbplats ändras inte. 

TUVE-e-post används av säkerhetsmyndigheter på datorer och andra enheter som är anslutna till den offentliga förvaltningens säkerhetsnät. Tjänsten uppfyller kraven på förhöjd informationssäkerhetsnivå.

TUVE används förutom vid inrikesministeriet också vid andra ministerier. Efter ändringen har TUVE-adresserna formen [email protected] Alla anställda vid ministerierna har inte en TUVE-adress.

Alla ministerier får nya e-postadresser 

Hela statsrådet får nya, enhetliga e-postadresser. De flesta ministerier, det vill säga arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, justitieministeriet, kommunikationsministeriet, miljöministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, statsrådets kansli och undervisnings- och kulturministeriet, har redan infört den nya gov.fi-ändelsen. Datum för ibruktagande av gov.fi-adresser inom utrikesförvaltningen fastställs senare.

E-postadresserna ändras som ett led i den normala uppdateringen av e-postsystemet. I samband med reformen förbättras också hela statsrådets e-postsäkerhet och förmågan att upptäcka eventuella säkerhetsluckor.

Ytterligare information: Janne Kerkelä, avdelningschef, tfn 0295 160 381, [email protected], statsrådets kansli, statsrådets förvaltningsenhet 

 
Tillbaka till toppen