Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Minister Sirpa Paatero: Ytterligare centralisering av ägarstyrningen behövs

Statsrådets kommunikationsavdelning 20.9.2019 11.35 | Publicerad på svenska 20.9.2019 kl. 15.31
Pressmeddelande 471/2019

Statsrådet offentliggjorde i dag inom ramen för sin utrednings- och forskningsverksamhet en utvärderingsrapport om statens ägarstyrning. Enligt rapporten har de strukturella reformer av ägarstyrningen som genomförts sedan 2007 fungerat bra. Dock rekommenderas det i rapporten att kompetensen kring statens ägarstyrning utvecklas.

”Det har varit en lyckad lösning att centralisera statens ägarstyrning, eftersom det har lett till att ägarstyrningen blivit mer professionell. En ägarstyrning som bildar en stark helhet skapar allt bättre förutsättningar för resultatrik förvaltning av statens bolagsinnehav. Ett grundläggande kriterium för en lyckad ägarstyrning är att regleringen och ägarskapet hålls åtskilda. Det skapar klarhet i den statliga ägarens roll som aktieägare och förbättrar bolagens möjligheter att uppfylla ägarens förväntningar”, konstaterar minister Sirpa Paatero, som ansvarar för statens ägarstyrning.

”Vi bör fortsätta att utveckla ägarstyrningens struktur genom ytterligare centralisering. Vi kan också ta steg mot detta mål genom att stärka den centraliserade ägarstyrningens roll som ett gemensamt kompetenskluster som stöder ägarstyrningen vid sektorministerierna.” 

Enligt utvärderingsrapporten har utmaningarna med ägarstyrningen att göra med bedömning av konsekvenserna av samhälleliga reformer och inflexibla riktlinjer för premiering. I samband med planeringen av betydande samhälleliga reformer är det viktigt att utreda de totala konsekvenserna av ändringarna. Beslutsfattarna bör få tillräckligt med information om konsekvenserna, bland annat om eventuella konsekvenser för värdet på statens bolagsinnehav. 

”I många kommersiella bolag är staten en aktieägare bland andra. De statsägda bolagen måste kunna konkurrera om de bästa resurserna. Det är på bolagsstyrelsernas ansvar att besluta om premiering. Staten i egenskap av ägare vill fästa uppmärksamhet vid att premieringen är skälig och att alla personalgrupper belönas för ett gott resultat”, fortsätter minister Paatero. 

Enligt rapporten finns det inga skillnader mellan statsägda bolags och privatägda bolags lönsamhet och produktivitetstillväxt. Enligt ägarstyrningen är professionella bolagsstyrelser en viktig förklarande faktor. Ägaren bör hela tiden vara uppmärksam på att styrelsen och ledningen arbetar professionellt och har mångsidig kompetens. 

Det är viktigt såväl för ägaren som för bolagen att statens ägarpolitik är förutsägbar i situationer där prioriteringarna för politiken skiftar. Aktiebolagslagen och corporate governance utgör referensramen för aktiebolagens verksamhet. Utmaningen med politiskt ägarskap ligger i att definiera dess roll. Detta är också orsaken till att åtskiljande av reglering och ägarskap är en förutsättning för en transparent och långsiktig ägarstyrning. 

Utvärderingen har gjorts av KPMG Oy Ab, Näringslivets forskningsinstitut och Vantage Consulting Oy inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Ytterligare information: Paavali Kukkonen, politisk specialmedarbetare, tfn 0295 160 214, [email protected] (kontakt till minister Paatero), och Kimmo Viertola, överdirektör, avdelningschef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 026, [email protected]

Tillbaka till toppen