Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Ministrarna med ansvar för EU-frågor förbereder Europeiska rådets decembermöte

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.11.2021 15.52 | Publicerad på svenska 24.11.2021 kl. 9.12
Pressmeddelande 669/2021

EU:s ministerråd för allmänna frågor sammanträder i Bryssel den 23 november. Europaminister Tytti Tuppurainen företräder Finland vid mötet.

På mötets agenda står förberedelser inför Europeiska rådets möte den 16–17 december. Europeiska rådet kommer att behandla coronapandemin, krishantering och resiliens, energipriser, säkerhet och försvar samt yttre förbindelser. Allmänna rådet ska också anta slutsatser om förbättrad resiliens och krisberedskap i EU.

Tuppurainen betonar att EU:s beslutsförmåga måste tryggas under alla omständigheter.

”Förbättrad krisberedskap i EU kräver ihärdigt arbete och regelbunden uppföljning som allmänna rådet ska ta itu med. Beredskapen bör omfatta alla relevanta politiksektorer och olika krisscenarier”, säger minister Tuppurainen.

”En fungerande inre marknad måste tryggas också i krissituationer och rutinerna vid de inre och yttre gränserna bör vara klara redan innan en kris bryter ut. EU:s försörjningsberedskap bör stärkas med beaktande av den öppna världshandeln. Det säger sig självt att rättsstatsprincipen och de grundläggande och mänskliga rättigheterna måste respekteras också i krissituationer”, säger minister Tuppurainen.

Ministrarna ska också diskutera EU:s utvidgning och fortsätta de landsspecifika diskussionerna inom ramen för rådets rättsstatsdialog. På dagordningen står också läget i förbindelserna mellan EU och Storbritannien. Dessutom presenterar kommissionen sitt arbetsprogram för 2022.

Ytterligare information: Heli Siivola, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 050 576 7745, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

 
Tillbaka till toppen