Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Statsminister Antti Rinne under den officiella invigningen av Finlands EU-ordförandeskap ”Sommardag vid Tölöviken”

EU2019FIGovernment Communications Department 8.7.2019 13.20 | Publicerad på svenska 8.7.2019 kl. 13.29
Tal
statsminister Antti Rinne

(Det talade ordet gäller)

Borgmästare Vapaavuori, bästa sommardagsfirare! 

Jag vill börja med att tacka borgmästare Vapaavuori för ett träffande tal och ett budskap som jag gärna instämmer i. Också jag vill önska er alla välkomna till den officiella invigningen av Finlands EU-ordförandeskap. Nu har vi alla blickar riktade mot oss. Under det kommande halvåret ligger Finland i EU:s centrum.

Det är fint att inleda vårt ordförandeskap i en situation där stödet för EU bland finländarna enligt opinionsmätningarna är högre än någonsin. Finländarna har uttryckt sitt klara stöd för det europeiska samarbetet. Det här förtroendet bör förvaltas väl. Vi måste leva upp till förväntningarna och förhoppningarna gällande det europeiska samarbetet. 

De kommande månaderna är ytterst viktiga för EU:s framtida riktning. Det nyvalda parlamentet och den nya kommissionen erbjuder möjligheter att bygga samarbetet på en ny grund. Brexit-processen har under årens lopp visat att det är bättre att söka lösningar på komplicerade frågor tillsammans med andra. Ett starkt EU gynnar små länder.

Vi har nu en utmärkt chans att påverka Europas framtid, en framtid som bör vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Vårt mål är ett hållbart Europa – en hållbar framtid.

Jag vill påminna om att EU inte handlar om festtal och snirkligt kanslispråk, utan om människors vardagsliv. Människorna och deras förhoppningar och förväntningar ska alltid stå i centrum för det europeiska samarbetet. 

Bästa åhörare!

Invigningen av vårt EU-ordförandeskap sammanfaller med invigningen av Helsinki Cup. Dessa små och stora fotbollslöften hör till dem vi ska hålla i sinnet när vi fattar beslut om EU:s framtid.

Med tanke på barnens och ungdomarnas framtid är det viktigt att EU tar ledarskapet i att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Världen behöver föregångare. Och det är vi beredda på i Finland.

Klimatförändringen är mänsklighetens största gemensamma problem. Nu är det för sent för alla former av ”jo, men”-politik. EU bör agera vägvisare i kampen mot klimatförändringen. Nu måste vi söka och ta fram lösningar. Om vi ska bygga ett ekologiskt hållbart Europa måste vi förbinda oss till att vara koldioxidneutrala före 2050. Det är ett av de viktigaste målen under vårt ordförandeskap.

Det kräver hårt arbete, men vi är beredda. Den här regeringen vill att Finland år 2035 är världens första koldioxidneutrala industriland. Genom vårt exempel kan vi få andra att ställa sig bakom det gemensamma målet. 

Ode-biblioteket här bakom oss symboliserar kunskap och lärande. Finlands och det övriga Europas framgångar har i hög grad byggt på kunnande och på människors lika möjligheter att lära sig, delta och utvecklas. Dessa europeiska värderingar är hållbara och allt viktigare i dagens föränderliga värld. 

EU:s investeringar bör riktas till utbildning eftersom Europa inte kan klara sig i den internationella konkurrensen utan kunniga människor. Vi vill vara med och påverka så att Europa i framtiden har världens bästa utbildning och forskning.

En hel generation unga européer har vuxit upp i en värld där det är nästan lika vardagligt att studera och arbeta i ett annat EU-land som i sitt hemland. För dagens ungdom är det en avlägsen tanke att behöva köa till passkontrollen på gränsen mellan Tyskland och Frankrike eller att ansöka om arbetstillstånd för att sommarjobba i en dansk nöjespark. Vi måste värna om detta samarbete och om människors fria rörlighet.

Hållbarhet gäller också EU:s övriga värderingar. Att man förbinder sig till de mänskliga rättigheterna, frihet, demokrati, jämlikhet och rättsstatsprincipen är en förutsättning för EU-medlemskap. Vi måste finna bättre och effektivare sätt att trygga respekten för våra gemensamma värderingar. 

Bästa åhörare!

Finlands målsättningar i EU är viktiga, men ensamma skapar vi inga underverk. EU är som ett av lagen i Helsinki Cup: för att nå den gemensamma målsättningen behövs vars och ens insats. Ett topplag klarar sig inte heller utan att träna långsiktigt, år ut och år in. 

Vi kan vända världens riktning – det vi behöver är modiga människor och samarbete. Jag vill uppmana er alla att komma med och göra Finlands EU-ordförandeskap så inflytelserikt som möjligt, genom att delta i evenemangen och låta beslutsfattarna veta vad som är viktigt. 

Jag önskar er alla en fin sommardag vid Tölöviken!

Tillbaka till toppen