Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Statsminister Marin deltar i EU-toppmöten i Bryssel

Statsrådets kommunikationsavdelning 11.12.2019 9.38 | Publicerad på svenska 11.12.2019 kl. 9.48
Pressmeddelande 662/2019

Statsminister Sanna Marin deltar i Europeiska rådets möte den 12 december och i eurotoppmötet och ett extra möte i Europeiska rådet (art. 50) den 13 december. Toppmötena hålls i Bryssel.

Europeiska rådet har för avsikt att slutföra sin vägledning om EU:s långsiktiga klimatstrategi, som ska läggas fram för UNFCCC:s sekretariat i början av 2020. I sina diskussioner kommer stats- och regeringscheferna att fokusera på målet om klimatneutralitet senast 2050. Dessutom kommer stats- och regeringscheferna att diskutera den fleråriga budgetramen, det vill säga EU:s långtidsbudget för 2021–2027. Diskussionen grundar sig på det förslag som Finland utarbetat i egenskap av EU-ordförandeland. 

Eurotoppmötet behandlar fördjupningen av den ekonomiska och monetära unionen. Frågor som tas upp är slutförandet av bankunionen, de ändringar som ska göras i den Europeiska stabilitetsmekanismen och budgetinstrumentet för euroområdet.

Fredagen den 13 december, dagen efter det brittiska parlamentsvalet, sammanträder Europeiska rådet utan Storbritannien för att diskutera förberedelserna inför förhandlingarna om de framtida förbindelserna mellan EU och Storbritannien.

Europaminister Tytti Tuppurainen är med i statsminister Marins delegation.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen