Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Rinne deltar i EU-toppmöten i Bryssel

Statsrådets kommunikationsavdelning
15.10.2019 16.30
Pressmeddelande 536/2019

Statsminister Antti Rinne deltar i Europeiska rådets möte och Europeiska rådets möte utan Storbritannien (artikel 50) den 17–18 oktober och i ett socialt trepartstoppmöte den 16 oktober. Toppmötena hålls i Bryssel.

Vid Europeiska rådets möte håller statsminister Rinne som underlag för diskussionen i rådet ett anförande om EU:s nästa fleråriga budgetram 2021–2027. Det finska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd är berett att utifrån diskussionen vid toppmötet färdigställa ett förslag som grund för beslutsfattandet.

Statsminister Rinne ska också berätta hur Finland som det första EU-ordförandelandet har börjat implementera unionens strategiska agenda 2019–2024, som EU-ledarna godkände vid Europeiska rådets möte i juni. Även Turkiet och situationen i Syrien står på dagordningen för Europeiska rådets oktobermöte.

Europeiska rådet sammanträder också utan Storbritannien (artikel 50) för att behandla brexitläget. EU är fortfarande berett att försöka hitta en lösning, men det är möjligt att Storbritannien lämnar unionen utan avtal vid utgången av oktober.

Statsminister Rinne deltar också i ett socialt trepartstoppmöte, som är ett forum för dialog mellan EU:s institutioner och den europeiska arbetsmarknadens parter på ledningsnivå. Temat för det sociala toppmötet är ett konkurrenskraftigt, rättvist och hållbart Europa. Statsminister Rinne är ordförande för toppmötet tillsammans med Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Europaminister Tytti Tuppurainen, som leder förhandlingarna om budgetramen, deltar i statsminister Rinnes delegation i Europeiska rådet. Arbetsminister Timo Harakka deltar i det sociala trepartstoppmötet.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 995, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 574 0956, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli

Antti Rinne
Tillbaka till toppen