Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Rinne och president Macron diskuterade klimat och skydd av rättsstaten

Valtioneuvoston viestintäosasto 18.9.2019 18.26
Pressmeddelande 463/2019
Rinne ja Macron Teemu Pukin pelipaidan kanssa

Statsminister Antti Rinne och Frankrikes president Emmanuel Macron träffades i presidentens residens Élyséepalatset i Paris den 18 september. Vid sitt möte diskuterade Rinne och Macron särskilt prioriteringarna för Finlands EU-ordförandeskap. Teman som togs upp var EU:s fleråriga budgetram, rättsstatsprincipen och bekämpning av klimatförändringen. Både Finland och Frankrike har framhållit att EU bör vara en föregångare inom klimatarbete.

”Unionen måste inta en global ledarroll inom klimatpolitiken. President Macron och jag konstaterade i samråd att det är mycket viktigt att EU före utgången av året når enighet om målet att bli klimatneutralt till 2050”, säger statsminister Rinne.

Statsminister Rinne betonade också vikten av att försvara rättsstaten.

”Det måste göras klart för alla att det i Europa råder nolltolerans mot kränkning av demokratin och rättsstatsprincipen. Det är viktigt av den enkla anledningen att kränkningar av demokratin och rättsstatsprincipen framför allt är angrepp mot folket, människorna. Sådant kan vi aldrig acceptera.”

Ett annat aktuellt tema som fick särskild uppmärksamhet var brexit.

”Precis som EU27, det vill säga alla medlemsstater, var vi ense om att det ligger i allas intresse att Storbritannien utträder ur unionen genom det avtal som redan förhandlats fram. Om Storbritannien vill ta upp sina egna förslag till diskussion måste landet göra det så fort som möjligt. Numera måste vi dock också vara beredda på ett avtalslöst utträde”, säger statsminister Rinne.

Statsminister Rinne och president Macron diskuterade också bland annat EU:s utvidgning, gemensamma lösningar för hantering av migrationsströmmarna, försvarssamarbetet inom unionen samt Ryssland.

Ytterligare information: Jari Luoto, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Pilvi-Elina Kupias, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 465 6395, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare (pressrelationer), tfn 050 477 7362, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen