Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Päivi Paasikoski utnämnd till statsrådets kommunikationsdirektör

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 7.10.2021 13.24
Pressmeddelande 572/2021

Torsdagen den 7 oktober utnämnde statsrådet politices magister Päivi Paasikoski till avdelningschef för kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli från och med den 8 oktober. Tjänsten tillsätts för en femårsperiod. Avdelningschefen för kommunikationsavdelningen har titeln statsrådets kommunikationsdirektör.

Paasikoski har över 30 års erfarenhet av kommunikationsarbete vid statsrådets kansli. Hon har varit tf. kommunikationsdirektör sedan juni 2021 och före det statsrådets biträdande kommunikationsdirektör sedan 2018. Paasikoski inledde sin karriär vid statsrådets kansli som informationsplanerare 1987. Sedermera har hon varit informatör, biträdande informationschef, informationschef och kommunikationschef. Åren 1986–1987 var hon informationssekreterare vid riksdagen och justitieministeriet.

Statsrådets kommunikationsdirektör är chef för kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli. Till avdelningens uppgifter hör under ledning av statsministern statsrådets gemensamma kommunikation och samordningen av ministeriernas externa kommunikation, den allmänna utvecklingen och samordningen av statsförvaltningens externa kommunikation samt utvecklingen och samordningen av innehållet i statsrådets och ministeriernas gemensamma externa nättjänst.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300

 
Tillbaka till toppen