Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Beslutsförfarandet vid presidentföredragningarna digitaliseras

Valtioneuvoston viestintäosasto 3.6.2016 13.01
Pressmeddelande 244/2016

Den 3 juni togs ett elektroniskt beslutsförfarande i bruk vid föredragningen för republikens president. Beslutsfattandet sker med hjälp av en applikation som har utvecklats för ändamålet. I fortsättningen följer presidenten och ministrarna med hjälp av pekplattor beslutsfattandets framskridande vid föredragningen. Syftet med förändringen är att modernisera beslutsförfarandet och minska behovet av att ta utskrifter av beslutsdokument och transportera dem mellan ministerierna. Motsvarande förfarande togs i bruk vid statsrådets allmänna sammanträden i början av 2015.

Det nya elektroniska beslutsförfarandet vid presidentföredragningarna baserar sig på en realtidsförbindelse till det elektroniska stödsystemet för beslutsfattandet inom statsrådet (PTJ) och dess databas. Applikationen skapar en elektronisk ärendelista genom vilken man följer de ärenden som behandlas och föredragningens gång.

I fjol hölls 23 presidentföredragningar med totalt 461 behandlade ärenden. I presidentföredragningen deltar statsrådet under statsministerns ledning. Den mest förekommande ärendetypen är riksdagens svar på regeringens propositioner, där det är fråga om att stadfästa lagar.

Pressmeddelanden och beslutsmaterial med bilagor som gäller beslut från statsrådets allmänna sammanträden och presidentföredragningar finns på adressen valtioneuvosto.fi/paatokset

Beslutsförfarandet vid presidentföredragningarna digitaliseras -video

Bilder

Ytterligare information: Arno Liukko, regeringsråd, tfn 0295 160 175, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen