Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade EU:s säkerhets- och försvarssamarbete, EU:s krishantering, Ryssland och försvarsmaktens övningsverksamhet

Statsrådets kommunikationsavdelning
8.10.2021 13.16 | Publicerad på svenska 8.10.2021 kl. 17.35
Pressmeddelande 581/2021

Vid sitt möte fredagen den 8 oktober 2021 fastställde republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott att Finland deltar i EU:s utbildningsinsats för militär krishantering i Moçambique med högst fem stabsofficerare.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade också planen för försvarsmaktens internationella övningssamarbete 2022. Efter att först ha underrättat riksdagens försvarsutskott och utrikesutskott beslutar försvarsministeriet om godkännande av försvarsmaktens internationella övningsplan utifrån de riktlinjer som republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet fastställt. Försvarsministeriet informerar närmare om innehållet i försvarsmaktens internationella övningsplan efter att planen har godkänts.

Vid mötet diskuterades också riktlinjerna för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete under de kommande åren, den så kallade strategiska kompassen, som fokuserar särskilt på utveckling av EU:s krishantering, resiliens, förmågor och partnerskap.

Presidenten och ministerutskottet diskuterade också aktuella Rysslandsfrågor.

Därtill behandlade presidenten och ministerutskottet i förberedande syfte prioriteringarna för den civila och militära underrättelseinhämtningen 2022.

Ytterligare information: Tanja Jääskeläinen, avdelningschefens ställföreträdare, tfn 0295 350 303, Marja Liivala, avdelningschef (Ryssland), tfn 0295 351 727, utrikesministeriet; Janne Kuusela, biträdande avdelningschef, tfn 0295 140 206, Harri Ohra-aho, konsultativ tjänsteman (militär underrättelseinhämtning), tfn 0295 140 039 försvarsministeriet; Petri Knape, direktör för enheten för nationell säkerhet (civil underrättelseinhämtning), tfn 0295 488 235, inrikesministeriet

Tillbaka till toppen