Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade krishantering och 5G-nät

Government Communications Department 27.11.2019 13.00 | Publicerad på svenska 27.11.2019 kl. 14.19
Pressmeddelande 618/2019

Vid sitt möte onsdagen den 27 november behandlade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott i förberedande syfte prioriteringarna för den civila och militära underrättelseinhämtningen 2020.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet behandlade också frågor som rör internationell krishantering. Finland deltar för närvarande i tio militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 400 soldater inom ramen för FN, EU och Nato samt den internationella koalitionen mot IS. Vid mötet fastställdes att Finland stärker deltagandet i EU-insatsen inom ramen för nationella deltagandebeslut och utreder möjligheterna att stärka deltagandet i militära krishanteringsinsatser i Afrika.

Därtill behandlade presidenten och ministerutskottet den internationella diskussionen och säkerhetsaspekterna i anslutning till 5G-nät.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, utrikesministeriet; Petri Knape, enhetschef (civil underrättelseinhämtning), tfn 0295 488 235, inrikesministeriet; Janne Kuusela, överdirektör (krishantering), tfn 0295 140 300, och Harri Ohra-aho, konsultativ tjänsteman (militär underrättelseinhämtning), tfn 295 160 01, försvarsministeriet

Anna-Maja Henriksson Antti Kaikkonen Antti Rinne Katri Kulmuni Li Andersson Pekka Haavisto Ville Skinnari government
Tillbaka till toppen