Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsminister Marin deltar i videokonferens med EU-ländernas stats- och regeringschefer

Statsrådets kommunikationsavdelning
24.2.2021 12.55 | Publicerad på svenska 24.2.2021 kl. 16.10
Pressmeddelande 108/2021

Statsminister Sanna Marin deltar i en informell videokonferens med Europeiska rådets medlemmar den 25–26 februari. Teman för mötet är EU:s åtgärder mot coronapandemin, beredskapen inför hälsohot, säkerhet och försvar samt förbindelserna med det södra grannskapet.

Finland understöder starka EU-gemensamma åtgärder för att förhindra att coronapandemin accelererar på nytt och att de nya mer smittsamma virusvarianterna sprids. Centrala metoder är effektiv testning och smittspårning, effektivare identifiering av virusvarianter samt lokala och regionala bekämpningsåtgärder för att förhindra smittspridning. Finland anser att leveransen av vaccin till medlemsländerna måste påskyndas och stöder kommissionens åtgärder för ökad produktion i Europa. Finland välkomnar också att informationsutbytet, det förvaltningsövergripande samarbetet och samordningen främjas och effektiviseras inom de nuvarande strukturerna.

Coronapandemin har påvisat behovet av samarbete och samordning mellan EU-länderna under hälsokriser. Finland anser att det är viktigt att stärka unionens förmåga att reagera på och förbereda sig för gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Förebyggandet av, beredskapen för, övervakningen av och bekämpningen av internationella hälsokriser samt samordningen av nödsituationer måste förbättras på EU-nivå. Finland understöder den nuvarande behörighetsfördelningen inom hälsopolitikens område.

Finland vill stärka och utveckla EU:s säkerhets- och försvarspolitik. EU bör kunna främja sina värderingar och intressen på ett målmedvetet sätt och vid behov också kunna agera självständigt. Ett starkt Europa är också en stark partner. Enligt Finland är partnerskap såsom samarbetet med Nato och FN och det transatlantiska samarbetet viktiga vad gäller säkerhets- och försvarssamarbete. Effektivisering av krishanteringen handlar om att främja fred och stabilitet och om att stärka EU:s trovärdighet. För Finland är det viktigt att skydda Europa och upprätthålla en ömsesidig solidaritet mellan medlemsländerna. För att kunna stärka EU:s kristålighet måste man beakta faktorer som påverkar säkerheten i ett brett perspektiv, till exempel hybridhot samt ny teknik och försörjningsberedskap.

Finland stöder uppdateringen av målen för EU:s södra grannskap och framhåller vikten av politiskt engagemang från de länder som deltar i genomförandet av grannskapspolitiken. EU:s värderingar, såsom mänskliga rättigheter, jämställdhet, god förvaltning och rättsstatsprincipen, bör även i fortsättningen vara kärnan i grannskapspolitiken.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli
 

Tillbaka till toppen