Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade det strukturpolitiska programmet

Statsrådets kommunikationsavdelning
3.3.2015 10.38
Pressmeddelande 109/2015

Vid sitt möte den 3 mars behandlade regeringens finanspolitiska ministerutskott ledningsgruppens slutrapport om det strukturpolitiska programmets genomförande.

Största delen av det mycket stora antalet åtgärder har framskridit eller håller på att framskrida till genomförandestadiet. Åtgärderna för att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter, som är viktiga med tanke på hållbarhetsgapet, har inte avancerat på önskat sätt. Beredningen av social- och hälsovårdsreformen är dessutom inte slutförd ännu. Statsministern ger en upplysning om det strukturpolitiska programmet till riksdagen den 11 mars.

Genomförandet av det strukturpolitiska programmet. Ledningsgruppens slutrapport (på finska)

regeringen strukturreform
Tillbaka till toppen