Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Arbetsgrupp ska bereda lagstiftning om främjande av lokala avtal och de anställdas ställning

Statsrådets kommunikationsavdelning 8.12.2015 15.00
Pressmeddelande 659/2015

Regeringen tillsätter en arbetsgrupp på trepartsbasis för att bereda lagstiftning som främjar lokala avtal och stärker de anställdas ställning. Näringsminister Olli Rehn, justitie- och arbetsminister Jari Lindström och inrikesminister Petteri Orpo träffade arbetsmarknadsorganisationernas ledare den 8 december 2015.

– Vi fortsätter beredningen i nära samarbete med arbetsmarknadsorganisationerna i linje med avtalssamhället och dess anda. I lagberedningen kommer man att beakta lokala avtal inom ramen för kollektivavtal som den primära formen av lokala avtal, betonar näringsminister Olli Rehn.

Arbetsgruppens uppdrag fokuserar på att bereda gemensamt avtalade spelregler för bestämmelser om arbetstider och löner som godkänns inom ramen för lokala avtal. Arbetsgruppen ska lämna förslag om åtgärder för att stärka de anställdas ställning i företagens beslutsfattande, och se till att det finns stabila förutsättningar för avtal på arbetsplatsnivå.

– Lokala avtal och de anställdas ställning i företagets beslutsfattande går hand i hand och är ett villkor för ett stärkt förtroende, betonar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Arbetsgruppen bereder även ändringar i arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen och lagen om studieledighet, med avsikten att säkerställa lika möjligheter för en arbetsgivare som tillämpar allmänt bindande kollektivavtal, dvs. en icke-organiserad arbetsgivare, att ingå lokala avtal utifrån kollektivavtalsbestämmelser om lokala avtal.

Arbetsgruppen bereder även ändringar i arbetstidslagen i syfte att öka arbetsgivarnas och arbetstagarnas rätt att komma överens om den genomsnittliga regelbundna arbetstiden, göra det lättare att reglera flextid och ta in bestämmelser om arbetstidsbanker.

Arbetsgruppen ska utarbeta sitt förslag före den 15 mars 2016. Efter detta sänds lagförslaget på remiss. Avsikten är att en regeringsproposition ska överlämnas till riksdagen i maj 2016. Lagarna avses träda i kraft i september 2016.  

Arbetsgruppen leds av arbets- och näringsministeriets överdirektör Pekka Timonen. I arbetsgruppen finns företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, Finlands näringsliv, Företagarna i Finland, Kommunarbetsgivarna, Statens arbetsmarknadsverk, FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Akava. Kyrkans arbetsmarknadsverk deltar i egenskap av sakkunnigorganisation.

Utredningsman Harri Hietala lämnade sin utredning om främjande av lokala avtal den 15 oktober 2015.

Ytterligare information: Markku Rajala, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029 504 7480, och Juha Halttunen, justitie- och arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 029 506 0066

Den svenska översättningen av pressmeddelandet publicerad 9.12.2015

Jari Lindström Olli Rehn Petteri Orpo regeringen
Tillbaka till toppen