Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Kompetensen i statsägda bolag kommer till användning: Kristålighet genom gemensamma principer

Statsrådets kommunikationsavdelning 27.4.2020 15.43 | Publicerad på svenska 27.4.2020 kl. 20.16
Pressmeddelande 287

Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen tillsatte en rådgivande expertgrupp för statsägda bolag som ska stödja företagen i att klara av coronakrisen.

Gruppen har som mål att skapa underlag för fortsatt diskussion och lägga fram åtgärdsförslag särskilt till stöd för styrelserna och den operativa ledningen i de statsägda bolagen. Dessutom har gruppen som mål att väcka en bredare samhällelig debatt om utvalda teman. Gruppen kommer också att bidra aktivt till arbetet i den beredningsgrupp som leds av Martti Hetemäki.

”De statsägda bolagen spelar en viktig roll i vårt samhälle. Som ansvarsfull ägare ska staten genom de medel som en ägare har hjälpa företagen att klara av krisens alla faser. Den statliga ägaren har en stor roll när det gäller att främja och trygga tillväxten såväl under krisen som under återhämtningsfasen”, konstaterar minister Tytti Tuppurainen, som ansvarar för statens ägarstyrning.

”Den expertgrupp som jag tillsatt är en hjärntrust med betydande ekonomisk och samhällelig kompetens, och gruppens gedigna erfarenhet stöder företagen i att klara av krisen”, säger minister Tuppurainen.

Gruppen lägger fram åtgärdsförslag både för omedelbara behov och på längre sikt. Det är mycket viktigt att identifiera vad krisen innebär för företagsverksamhet, hur företagen kan ta sig ur krisen, vilka som är de väsentliga vändpunkterna och hur man agerar i rätt tid.

Medlemmarna i expertgruppen är styrelsemedlemmar i statsägda bolag. De representerar således erkända påverkare i det finländska näringslivet. En permanent sakkunnigmedlem bidrar dessutom med arbetstagarnas perspektiv. Expertgruppens mandattid löper ut våren 2021. Gruppen har följande sammansättning:

Olli Koski                         ordförande, statssekreterare SRK

Kimmo Viertola                vice ordförande, avdelningen för ägarstyrning

Tiina Alahuhta-Kasko

Elina Engman                 

Matti Kähkönen

Panu Routila

Harri Sailas  

Sanna Suvanto-Harsaae   

Ilkka Kaukoranta              permanent sakkunnig

Maija Strandberg              sekreterare för expertgruppen, avdelningen för ägarstyrning              

Ytterligare information: Olli Koski, ordförande, statssekreterare, [email protected], tfn 0295 160 031

Tillbaka till toppen