Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2018

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.8.2017 12.09
Pressmeddelande 352/2017

Budgetförslaget för statsrådets kanslis huvudtitel för 2018 uppgår till 210,5 miljoner euro. I budgetförslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter samt partifinansieringen.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 123,5 miljoner euro.

År 2018 fortsätter statsrådets kansli att genomföra statsrådets gemensamma utvecklingsprojekt, där man övergår från ministeriers egna informationssystem till statsrådets gemensamma system och samtidigt effektiviserar de gemensamma förfarandena och processerna. För projekten föreslås ett anslag på 4,2 miljoner euro för 2018.

Det reserveras också ett anslagstillägg av engångsnatur på 1,4 miljoner euro för totalrenovering av statsrådets festvåning, som förvaltas av statsrådets kansli.

För 2018 föreslås 6,5 miljoner euro för löneutgifter för ministrarna, statssekreterarna och specialmedarbetarna.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås ett anslag på 3,4 miljoner euro.

I enlighet med regeringens riktlinjer är utgångspunkten för statens ägarpolitik ett samhälleligt och företagsekonomiskt hållbart resultat. Ett anslag på 5,7 miljoner euro föreslås för betalning av utgifter för statens ägar- och företagsarrangemang och för försäljning av statens aktier samt för utgifter i anslutning till försäljning av statens aktier och ägarstyrningen.

Finland är ordförande i Europeiska unionen 1.7–31.12.2019. Statsrådets kansli leder förberedelserna inför ordförandeskapsperioden och sköter samordningen av de ärenden som gäller planeringen och genomförandet. För 2018 föreslås ett anslag på 6,8 miljoner euro. För de totala utgifterna för EU-ordförandeskapsperioden finns det en beredskap för 70 miljoner euro 2018–2020. Utöver detta ingår det i inrikesministeriets huvudtitel ett tillägg till anslaget för säkerhetsutgifterna under ordförandeskapsperioden.

För Finlands finansiella bidrag till Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 0,8 miljoner euro. Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot inrättades 2017 och dess syfte är att stödja medlemsländernas strävanden att effektivisera sin beredskap och motståndskraft i fråga om hybridhot.

I statsrådets kanslis budgetförslag ingår ett förslag om ett anslag på 0,6 miljoner euro för minnesåret för händelserna 1918. Minnesåret är av särskild samhällelig betydelse. Under minnesåret ska vikten av ett helgjutet samhälle betonas genom diskussioner, minnesstunder och information om händelserna 1918.

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2018 (på finska)

Finansministeriets förslag till budgetproposition för 2018

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300 och Lauri Taro, ekonomichef, tfn 0295 160 481, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen