Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2020

Statsrådets kommunikationsavdelning
16.8.2019 11.49
Pressmeddelande 403/2019

Statsrådets kansli lämnade budgetförslaget för sin huvudtitel till finansministeriet den 17 juni 2019. Budgetförslaget för statsrådets kanslis huvudtitel för 2020 uppgår till 213,8 miljoner euro, vilket är cirka 55 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2019.

I budgetförslaget ingår bland annat statsrådets kanslis och justitiekanslersämbetets omkostnader, ministrarnas, statssekreterarnas och specialmedarbetarnas löneutgifter, partifinansieringen samt utgifterna för Finlands EU-ordförandeskap. Anslagsminskningen beror huvudsakligen på avslutandet av Finlands EU-ordförandeskapsperiod.

För statsrådets kanslis omkostnader föreslås ett anslag på 125,1 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 0,6 miljoner euro jämfört med 2019. Anslagsminskningen beror på avslutandet av statsrådets gemensamma utvecklingsprojekt och sparbeslut som gäller omkostnadsmomentet. Det föreslås å sin sida ökade anslag för IKT-utgifter och lokalutgifter, utgifter för inventarier och säkerhetsanordningar, utgifter i anslutning till regeringsskiftet och åtgärder enligt regeringsprogrammet. I enlighet med regeringsprogrammet föreslås ett anslag på 4 miljoner euro för samordning av cybersäkerheten och ett anslag på 0,2 miljoner euro för klimatpanelens rundabordsforum.

För ministrarnas och deras statssekreterares och specialmedarbetares löneutgifter föreslås sammanlagt 11,5 miljoner euro, vilket innebär en ökning på cirka 5 miljoner euro jämfört med 2019. Anslagsökningen beror på att antalet ministrar, statssekreterare och specialmedarbetare har ökat, arvodesgrunderna har justerats och de sparbeslut som gällde arvoden till den föregående regeringens ministrar har upphävts.

För åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 föreslås 1,5 miljoner euro 2020, vilket innebär en ökning på 0,64 miljoner euro jämfört med 2019. Målet för åtgärdsprogrammet är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.

För Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot föreslås ett anslag på 1,38 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 0,24 miljoner euro jämfört med 2019. Ökningen beror på att antalet medlemsstater har ökat.

För justitiekanslersämbetets omkostnader föreslås 3,5 miljoner euro.

Finland är ordförande i Europeiska unionen från den 1 juli till den 31 december 2019. Statsrådets kansli leder arrangemangen för ordförandeskapet och sköter samordningen av de ärenden som gäller planeringen och genomförandet. För de totala utgifterna för EU-ordförandeskapet finns det en beredskap för sammanlagt 70 miljoner euro 2018–2020. Största delen av anslaget, 60 miljoner euro, har reserverats för 2019. I budgetförslaget för 2020 föreslås 3 miljoner euro för utgifterna för ordförandeskapet. Utöver detta finns det under inrikesministeriets huvudtitel anslag för säkerhetsutgifter under ordförandeskapsperioden.

Statsrådets kanslis budgetförslag för 2020 (på finska)

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2020 (på finska)

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, och Lauri Taro, chef för ekonomienheten, tfn 0295 160 481, statsrådets kansli

Tillbaka till toppen