Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Valtioneuvoston yleisistunnon asialista 3.9.2020

Statsrådets kommunikationsavdelning 2.9.2020 15.15
Tiedote 547/2020

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Arno Liukko, hallitusneuvos p. 0295 160 175
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Sari Annika Rautio, lähetystöneuvos p. 0295 351 534
- Valtuuskunnan asettaminen Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 75. istuntokaudelle

Oikeusministeriö

Satu-Maaria Natunen, hallitusneuvos p. 0295 150 456
- Turvallisuustutkinta Koronaviruspandemian tapahtumia 1.1.2020 - 31.7.2020 koskevan poikkeuksellisen tapahtuman tutkinnan aloittaminen ja tutkintaryhmän asettaminen tapahtuman tutkintaa varten.

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Anna Saarela, hallitussihteeri p. 0295 150 106
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Sami Yläoutinen, osastopäällikkö, budjettipäällikkö p. 0295 530 320
- Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 viidenneksi lisätalousarvioksi

Jesse Collin, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 295
- Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/1129 muuttamisesta, direktiiviksi direktiivin 2014/65/EU muuttamisesta ja asetukseksi asetuksen (EU) 2016/1011 muuttamisesta (esiteasetuksen, rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin ja vertailuarvoasetuksen muutokset COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Matti Kajaste, opetusneuvos p. 0295 330 378
- Jäsenen määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon

Liikenne- ja viestintäministeriö

Taina Pieski, yksikön johtaja, viestintäneuvos p. 0295 342 122
- Suomen pysyvän edustajan määrääminen Maailman ilmatieteen järjestöön

Työ- ja elinkeinoministeriö

Sari Alho, neuvotteleva virkamies p. 0295 049 007
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Sirpa Sillstén, hallitussihteeri p. 0295 047 094
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aerosolien vaatimustenmukaisuudesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos p. 0295 163 463
- Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n sekä muuttamisesta

Maria Waltari, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 337
- Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimiston (WHO/EURO) 70. aluekomitean kokous 14.-15.9.2020
 

Tillbaka till toppen