Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Du hinner ännu föreslå nästa mottagare av det internationella jämställdhetspriset

Statsrådets kommunikationsavdelning 21.12.2018 10.30
Nyhet 631/2018

Förslag till nästa mottagare av det internationella jämställdhetspriset som inrättats av Finlands regering (International Gender Equality Prize) tas emot till slutet av året. Priset delas ut hösten 2019 och kan tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som är internationellt betydande.

Förslagen från den breda allmänheten går vidare till en priskommitté som utifrån förslagen lämnar statsrådet sitt förslag till pristagare. Det slutliga beslutet om pristagare fattas av statsrådet.

I priskommittén för 2019 ingår kommitténs ordförande, riksdagsledamot Pekka Haavisto, ordföranden för Kvinnoorganisationernas Centralförbunds styrelse Eva Biaudet, chefen för organisationen Women Deliver Katja Iversen, ledamoten i Europaparlamentet Anneli Jäätteenmäki och en av grundarna till den sydafrikanska civilsamhällesorganisationen Sonke Gender Justice Dean Peacock.

Priset inrättades 2017 för att hedra Finlands 100 år av självständighet. Den första pristagaren var Tysklands förbundskansler Angela Merkel, som genom sitt livsverk har blivit en av världens mest inflytelserika personer och en förebild för många kvinnor och flickor.

I priset ingår en prissumma på 300 000 euro som pristagaren inte får för eget bruk, utan som ska riktas till ett ändamål som främjar jämställdhet. Förbundskansler Merkel valde att ge sitt pris (150 000 euro år 2017) till en civilsamhällesorganisation som främjar kvinnors och flickors rättigheter i Niger. Med hjälp av prispengarna grundar organisationen SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale ett skyddshem i Nigers huvudstad Niamey för kvinnor och flickor som blivit offer för våld i hemmet.

Priset delas ut vartannat år i samarbete med Tammerfors stad.

Förslag till pristagare tas emot till och med den 31 december 2018 på webbplatsen www.genderequalityprize.fi/sv. Förslagen ska skrivas på engelska.

Tillbaka till toppen