Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Tjänstemannaarbetsgrupp ska bereda en verksamhetsmodell för ny klimatfond

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.2.2020 16.06 | Publicerad på svenska 18.2.2020 kl. 10.58
Pressmeddelande 77/2020

Statsrådets kansli har tillsatt en tjänstemannaarbetsgrupp mellan ministerierna med uppgift att ta fram en verksamhetsmodell för den klimatfond som ska inrättas med statens utvecklingsbolag Vake Oy som bas. Fondens verksamhet ska fokusera på bekämpning av klimatförändringen samt främjande av digitalisering och låga koldioxidutsläpp inom industrin.

”Finland ska vara klimatneutralt 2035. Omställningen till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp förutsätter tillräckliga satsningar på bland annat cirkulär ekonomi, ren teknologi och effektivare energiutnyttjande”, framhåller Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen.

Minister Tuppurainen betonar att Finland i framtiden kommer att vara känt som ett föregångarland där de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför utvecklas och tillvaratas över förvaltnings- och sektorsgränserna. De ambitiösa klimat- och digitaliseringsmålen stöder till stor del varandra.

Arbetsgruppen har till uppgift att utreda olika alternativ för inrättandet av klimatfonden och bereda en verksamhetsmodell för att undvika överlappningar mellan fondens och befintliga aktörers verksamhet. Arbetsgruppen ska också utreda vilka finansierings- och verksamhetssätt som bäst främjar ovan nämnda mål.

Arbetsgruppens ordförande är Kimmo Viertola, som är avdelningschef vid statsrådets kansli. Arbetsgruppens mandattid går ut den 1 april 2020.

Ytterligare information: Tino Aalto, specialmedarbetare, tfn 050 436 9188, och Kimmo Viertola, avdelningschef, tfn 0295 160 026

Tillbaka till toppen