Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Valtioneuvosto framsida

Virtuellt klimattoppmöte väntas sätta fart på globala klimatåtgärder

MiljöministerietStatsrådets kommunikationsavdelningUtrikesministeriet
9.12.2020 15.51 | Publicerad på svenska 9.12.2020 kl. 16.29
Pressmeddelande 775

Klimattoppmötet Climate Ambition Summit, som syftar till att höja de klimatpolitiska ambitionerna, för samman stater världen över lördagen den 12 december, på Parisavtalets 5-årsdag. Målet är att få länderna att skärpa sina klimatmål och effektivisera sina åtgärder före klimatkonferensen COP26 i Glasgow i november 2021. Statsminister Sanna Marin företräder Finland vid mötet.

FN, Frankrike och Storbritannien, som står värd för klimatkonferensen i Glasgow nästa år, arrangerar klimattoppmötet i samarbete med Chile och Italien.
Klimatkonferensen COP26 i Glasgow har skjutits fram till nästa år på grund av coronaläget.

Vid lördagens virtuella toppmöte får länderna berätta om nya ambitiösa klimatåtaganden för minskade utsläpp, anpassning till klimatförändringen och ökad klimatfinansiering. Vid mötet får också företrädare för det civila samhället, företag, universitet, ursprungsfolk och unga komma till tals.

”Klimatförändringen är fortfarande det största hotet mot mänskligheten. Finland har förbundit sig att minska sina utsläpp snabbt. Vi bedriver en vetenskapsbaserad politik och siktar på klimatneutralitet till 2035. Klimatåtgärderna får inte bli lidande i coronakrisen, och därför bygger våra beslut på FN:s sex principer för hållbar återuppbyggnad och grön återhämtning”, säger statsminister Marin.

Ett centralt tema för mötet kommer antagligen att vara stimulansåtgärder för en väg ut ur recessionen till följd av coronapandemin, och hur dessa kan vara till hjälp i omställningen till låga utsläpp världen över.

”De massiva stimulansåtgärder som nu vidtas innebär ett historiskt tillfälle att styra in världen i en riktning som är förenlig med målen i Parisavtalet. Finland satsar oerhört stora pengar på rena lösningar, energirenoveringar, industriella innovationer och fossilfri trafik. Vi skapar hållbara arbetstillfällen inför framtiden. Jag tror och hoppas att vi hör det här samma budskapet i många länders anföranden under klimatmötet”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Målet för Parisavtalet är att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till mindre än 2 grader och att eftersträva en ökning på högst 1,5 grader. Målet förutsätter att de globala utsläppen minskar radikalt under det kommande årtiondet. Ländernas nuvarande åtaganden resulterar i en global medeltemperaturökning på närmare 3 grader.

EU håller på att uppdatera sitt nuvarande klimatåtagande, och Europeiska rådet väntas senare i veckan fatta beslut om skärpning av EU:s utsläppsminskningsmål. År 2014 åtog sig EU att före 2030 minska sina utsläpp med minst 40 procent från 1990 års nivå. Finland driver nu på en skärpning av detta mål till minst 55 procent.

Ytterligare information:

Lauri Voionmaa, statsministerns specialmedarbetare (internationella relationer), tfn +358 295 160 306, statsrådets kansli
Riikka Yliluoma, miljö- och klimatministerns specialmedarbetare, tfn +358 295 250 091, miljöministeriet
Outi Honkatukia, Finlands chefsförhandlare i FN:s klimatförhandlingar, tfn +358 295 250 272, miljöministeriet
Jan Wahlberg, klimatambassadör, tfn +358 295 350 045, utrikesministeriet
 

 
Tillbaka till toppen