Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Aktiv start för Digi i vardagen -delegationen

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 11.23
Nyhet

Digi i vardagen -delegationen som grundats i syfte att förebygga digital utslagning, har under sina första åtta månader strävat efter dialog och öppenhet.

Samarbets- och dialogorganet Digi i vardagen -delegationen som inledde sin verksamhet den 8 mars 2017, har som mål att stödja utvecklandet av digitala tjänster så att olika befolkningsgrupper skulle kunna utnyttja möjligheterna med digitaliseringen på ett likvärdigt sätt.

Medlemmarna i delegationen består av 18 företrädare för medborgarorganisationer, fyra forskare samt företrädare för justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt finansministeriet. Marthaförbundets ordförande Marianne Heikkilä är ordförande för delegationen, och delegationen understöds av ett sekretariat som består av tjänstemän vid finansministeriet.

Delegationen har sammanträtt fyra gånger hittills. Videoinspelningar från mötena kan ses på finansministeriets YouTube-kanal (listan #digiarkeen) och protokollen finns på vm.fi.

Understöd åt tjänstemän

En av delegationens uppgifter är att föra fram medborgarsamhällets åsikter om digitaliseringsprojekt som pågår inom den offentliga förvaltningen, och som syftar till att utveckla digitala tjänster åt alla slags människor.

Vid sitt möte den 18 september behandlade delegationen till exempel de förslag om prioritering av e-service, digitala tjänster och elektronisk förmedling av meddelanden som lagts fram av finansministeriets färdplansarbetsgrupp. Delegationen satte sig in i olika prioriteringsmodeller och diskuterade deras konsekvenser ur sina intressegruppers perspektiv, med särskild fokus på användaraspekten. Läs sammanfattningen om delegationens diskussion på vm.fi (på finska).

Vid sitt möte den 9 november behandlade delegationen utkastet till AUTA-projektets verksamhetsmodell. Verksamhetsmodellen handlar om hur man ordnar digistöd i Finland, dvs. stöd och rådgivning i användningen av digitala tjänster åt personer som behöver stöd för e-kommunikation. Delegationens åsikter har tagits i beaktande vid utvecklandet av AUTA-verksamhetsmodellen.

Framåt med hjälp av nätverkssamarbete

Ordföranden Marianne Heikkilä har sammanfattat det så att Digi i vardagen -delegationen agerar som ”samhällets öron” när det gäller digiärenden. Seminariet ”Teknisk utveckling i arbetslivet” som delegationen ordnade den 26 oktober utgör ett led i denna verksamhet. Videoinspelningar från seminariet (med undantag av grupparbetet) finns på YouTube

Delegationens planer för nästa år inkluderar bland annat ett andra seminarium (temat fortfarande öppet), samt en diskussionstillställning om digitaliseringens inverkan på finländarnas liv. Diskussionsmötet är öppet för alla.

Delegationen har inlett samarbete med Rundradions inlärningsgrupp. Företrädarna för Rundradion presenterade sitt koncept Digitreenit vid delegationens möte, och delegationen och Rundradion kom vid sitt möte den 30 november överens om att samarbeta nästa år för att utöka finländarnas digitala kompetens.

Du kan ge feedback och idéer åt Digi i vardagen -delegationen via delegationens webbplats på vm.fi. Delta i diskussionen på Twitter, #digiarkeen. Delegationens mandatperiod är 8.3.2017–28.2.2019.

Digitalisoituminen Offentliga förvaltningens ICT
 
Tillbaka till toppen