Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

EU-ordförandeskapet
Europeiska unionens råd och Europaparlamentet enades om klassificering av investeringars hållbarhet

Finansministeriet 18.12.2019 12.37
Nyhet

Ett klassifikationssystem gör det lättare att jämföra olika investeringars hållbarhet och att styra kapital till miljömässigt hållbarare investeringar.

Europeiska unionens råd och Europaparlamentet nådde en överenskommelse om klassificering av investeringars hållbarhet. I trepartsdialogen med Europaparlamentet och Europeiska kommissionen företräddes rådet av ordförandelandet Finland.

Rådet fastställde den politiska överenskommelsen när medlemsländernas EU-ambassadörer samlades i Ständiga representanternas kommitté (Coreper) onsdagen den 18 december.

Pressmeddelande av Europeiska unionens råd

Hållbar finansiering: Hållbarhetsklassificering i investeringsprocessen (EU2019FI-bakgrund)

Ytterligare information:

Marianna Uotinen, specialsakkunnig, tfn +32 473 523 119, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen, marianna.uotinen(a)formin.fi
Milla Kouri, finansexpert, tfn +358 50 599 3516, finansministeriet, milla.kouri(a)vm.fi

Tillbaka till toppen