Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

EU:s finansministrar främjar investeringsfonden

Finansministeriet 6.3.2015 15.00
Pressmeddelande

EU:s finansministrar sammanträder tisdagen den 10 mars till Ekofinrådet där de försöker uppnå enighet om förordningen med vilken man grundar en investeringsfond. På måndagen ges euroländernas finansministrar en lägesöversikt över Grekland och Cypern. Finansminister Antti Rinne representerar Finland i Bryssel.

EU-kommissionen har föreslagit att tillväxten skulle påskyndas och konkurrenskraften förbättras i Europa med ett treårigt tilläggsinvesteringsprogram på åtminstone 315 miljarder euro. För att programmet ska kunna genomföras inrättas en Europeisk fond för strategiska investeringar (ESIR). Grundandet ska genomföras med en EU-förordning.

Ekofinrådet ska komma överens om en hållning till den föreslagna förordningen. Rådets ordförande ska sedan inleda förhandlingarna med Europaparlamentet. Målet är att fonden kunde inleda sin verksamhet i juni.

Finland understöder ordförandens förslag till hållning till förordningen.

Kommissionen presenterar landrapporter

EU-kommissionen presenterar sina landrapporter och tillkännagivandet om resultaten åt ministrarna. Kommissionen utgav den 26 februari sina landrapporter där man utvärderar medlemsländernas ekonomi i förhållande till kommissionens årliga tillväxtutredning.

Rapporterna innehåller en djupanalys av makroekonomiska obalanser i 16 medlemsländer. Finland är ett av länderna.

Landrapporterna har ett samband med den Europeiska planeringsterminen, som är en ekonomi- och finanspolitisk koordineringsperiod.

Den europeiska planeringsterminen (rådets webbplats)

Ny tidsfrist för Frankrike

Verkställandet av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt tas upp då ministrarna behandlar Frankrikes åtgärder för korrigeringen av det alltför stora underskottet inom den offentliga ekonomin.

EU-kommissionen föreslår att Frankrike skulle beviljas ytterligare två år att korrigera underskottet. Enligt de nya rekommendationerna borde Frankrike inom tre månader lägga fram en ny anpassningsstrategi som innehåller korrigerande åtgärder för innevarande år, samt de centrala åtgärderna för två efterföljande år.

Finland kan godkänna kommissionens förslag.

Vid Ekofinrådet presenteras finansministrarna en lägesöversikt över verkställandet av bankunionen, med särskild fokus på beredningen av grundandet av den gemensamma krishanteringsmekanismen.

Lägesöversikt över Grekland och Cypern

Eurogruppen, dvs. euroländernas finansministrar får en lägesöversikt över Grekland och Cypern. Ministrarna kom den 24 februari överens om att Greklands finansieringsstödsprogram fortsätts med fyra månader, till slutet av juni. Avsikten är att man nu hör hur Grekland inlett det överenskomna åtgärdsprogrammet.

Eurogruppen behandlar dessutom samma ekonomiska frågor som Ekofinrådet. Dessutom diskuterar man bl.a. servicesektorsreformer inom euroområdet.

Ytterligare information:

Martti Salmi, finansråd, tfn 0400 510 304,[email protected]

Tillbaka till toppen