Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Verkningsfullare offentliga upphandlingar – förändringar i Hansel Ab:s verksamhet

Finansministeriet 10.10.2019 13.23
Pressmeddelande

Regeringen överlämnade den 10 oktober 2019 en proposition om ändring av lagen om Hansel Ab. Propositionen främjar det övergripande utvecklandet av offentliga upphandlingar.

De föreslagna ändringarna utökar den offentliga förvaltningens öppenhet samt möjligheterna att utnyttja information om offentliga upphandlingar. Förändringarna främjar dessutom utvecklandet av digitala system för offentliga upphandlingar och möjliggör Hansels samarbete med europeiska systerorganisationer.

Utvecklandet av offentliga upphandlingar kräver öppen och uppdaterad information

Utvecklandet av offentliga upphandlingar spelar en viktig roll i statsminister Antti Rinnes regeringsprogram. Regeringsprogrammet innehåller över 20 noteringar som gäller offentliga upphandlingar. De offentliga upphandlingarnas samhälleliga roll är ofta betydande, och om de genomförs väl kan de främja regeringens ekologiska, sociala och ekonomiska målsättningar.

Utvecklandet av offentliga upphandlingar kräver en gedigen kunskapsbas om bland annat upphandlingsvolymerna, riktningen och verkningarna. Insamlingen och publiceringen av information främjar även öppenheten inom den offentliga sektorn.

Regeringspropositionen ändrar på lagen om Hansel så att bolaget ska kunna förvalta och utveckla det elektroniska konkurrensutsättningssystemet för offentliga upphandlingar. Dessutom föreslås det att Hansel skulle ges uppdrag som har ett samband med insamling och hantering av upphandlingsuppgifter. I propositionen föreslås vidare att Hansel i fortsättningen ska kunna delta internationellt i genomförandet av gemensamma upphandlingar.

Ytterligare information och hela propositionen publiceras på beslutssidorna.

Hansel Ab är ett av staten och Finlands Kommunförbund ägt bolag som utvecklar upphandlingsväsendet inom den offentliga sektorn. Finansministeriet svarar för ägarstyrningen av Hansel Ab. Bolagets uppgift är att upphandla varor och tjänster åt andra upphandlingsenheter, att ingå upphandlingskontrakt och ramavtal samt att upprätthålla avtal som konkurrensutsatts genom gemensam upphandling. Dessutom har bolaget till uppgift att producera sakkunnig- och utvecklingstjänster i anslutning till upphandling för sina kunder.

Ändring 11.10.2019: Kommunförbundets roll.

Ytterligare information:

Hannu Koivurinta, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30117, hannu.koivurinta(at)vm.fi

Tillbaka till toppen