Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Landskapsförbunden har tillställts anvisningar om användningen av statsunderstödet som beviljats för grundandet av landskapen

Finansministeriet
20.3.2019 16.19 | Publicerad på svenska 21.3.2019 kl. 10.22
Pressmeddelande

Finansministeriet har tillställt landskapsförbunden anvisningar om användningen av statsunderstödet som beviljats för förberedande åtgärder och IKT-beredningen av landskapen. Anvisningarna har utfärdats i egenskap av statsbidragsmyndighet.

Finansministeriet begärde riktlinjer från justitiekanslersämbetet för beredningen av anvisningarna. Justitiekanslersämbetet utfärdade riktlinjerna den 15 mars 2019.  

Riksdagens talmanskonferens konstaterade att riksdagen inte längre har några förutsättningar att behandla landskaps- och vårdreformen, utan att reformen förfaller i sin helhet eftersom statsminister Juha Sipilä lämnade sin regerings avskedsansökan den 8 mars 2019. Arbetet som gäller landskaps- och vårdreformen riktas således mot avslutandet av förberedande åtgärder och IKT-beredningen av landskapen. Avslutande arbeten är bland annat dokumentering av det utförda arbetet, rapportering om understöd som använts samt kontrollerad nedläggning av annan beredning som har ett direkt samband med reformen.

Understöden har enligt statsunderstödsbesluten endast fått användas för förberedande åtgärder och IKT-beredning. Finansiering som beviljats som understöd har inte fått användas för några andra ändamål.

Landskapsförbunden kan använda de beviljade understöden under den tid det tar att avsluta de förberedande åtgärderna och IKT-beredningen på ett sakenligt sätt. Uppsägningen och hävandet av avtal bör inledas efter att anvisningarna utfärdats. Understöden kan användas senast den 31 december 2019.

Landskapsförbunden ska lämna in rapporter om användningen av landskapens förberednings- och IKT-understöd till finansministeriet. Rapporterna ska lämnas in omedelbart efter att landskapsförbundet avslutat beredningen av reformen.

Om landskapsförbunden har outnyttjade statsunderstödsmedel ska de omedelbart återställas finansministeriet.

Finansministeriets anvisning om användningen av understödet för förberedande åtgärder och IKT-beredning
Finansministeriets frågor och justitiekanslersämbetets svar om användningen av statsunderstöd som beviljats landskaps- och vårdreformen efter den 8 mars 2019

Ytterligare information:

Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 029553 0149, paivi.nerg(at)vm.fi
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)vm.fi (understödet för förberedande åtgärder)
Tomi Hytönen, budgetråd, tfn 02955 30279, tomi.hytonen(at)vm.fi, (landskapens IKT-beredningsunderstöd)

 
Tillbaka till toppen