Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Medlemsländerna uppmanar Nordiska investeringsbanken att öka sin utlåning

Finansministeriet 27.3.2020 14.00
Pressmeddelande

De nordiska och baltiska finansministrarna har bett Nordiska investeringsbanken (NIB) att snabbt vidta åtgärder för att lindra coronakrisens konsekvenser. Ministrarna företräder medlemsländerna vid investeringsbankens styrelse.

Ministrarna uppmanar investeringsbanken att öka utlåningen så mycket som möjligt till de företag i regionen som drabbas av krisen. På så sätt kan banken stöda stabiliseringen av ekonomin i de nordiska länderna och Baltikum.

”Vi förväntar oss att NIB ska stöda livsdugliga företag som drabbats av kortvariga likviditetsproblem på grund av krisen. NIB borde kunna utvidga sin utlåning, särskilt till små och medelstora företag, genom andra finansinstitut. Dessutom kan banken tillhandahålla direkt finansiering till större företag som har råkat i svårigheter. Det är också ytterst viktigt att banken får kontakt med företag i svårigheter och hjälper dem att utjämna krisens effekter. Banken bör stöda medlemsländernas företag i så stor utsträckning som möjligt för att de ska klara krisen”, säger ministrarna i sitt uttalande.

Solid bank

Nordiska investeringsbanken ägs av de nordiska och de baltiska länderna. Banken finansierar projekt som förbättrar produktiviteten och är nyttiga för miljön i medlemsländerna. Banken kan också hjälpa sina medlemsländer under ekonomiska kriser. NIB är ekonomiskt stabilt, vilket framgår av dess utmärkta kreditbetyg. Bankens utlåningsvolym är typiskt 3-4 miljarder euro om året.

Bankens direktion kommer att överväga en utökning av utlåningen med beaktande av aktuell information samt bankens riskhantering och förfarandena för stabil bankverksamhet.

Ytterligare information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren (at) vm.fi Kari Jääskeläinen, finansministerns specialmedarbetare, tfn 044 058 1030, kari.jaaskelainen(at)vm.fi

Tillbaka till toppen