Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finlands ekonomiska utsikter ett tema vid finansminister Antti Rinnes och kommissionens viceordförande Valdis Dombrovskis möte

Finansministeriet 13.3.2015 10.55
Pressmeddelande

Finansminister Antti Rinne träffade kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis fredagen den 13 mars. Ministern och vice ordföranden diskuterade bl.a. utsikterna och utmaningarna för Finlands ekonomi. Kommissionen gav nyligen ut sina landrapporter i anslutning till den Europeiska planeringsterminen, och rapporten om Finland utgjorde för sin del ett underlag för diskussionerna.

Enligt landrapporten om Finland har man gjort vissa framsteg i verkställandet av de landspecifika rekommendationerna, och de politikutmaningar som omnämnts i djupanalysen har identifierats i Finland redan tidigare. Det positiva i Finlands ekonomiska utveckling är enligt kommissionen bl.a. att krisen inom elektronik- och pappersindustrin verkar vara förbi, och att löneutvecklingen tack vare den återhållsamma uppgörelsen från 2013 verkar vara i linje med verkligheten efter krisen, vilket underlättar återställandet av priskonkurrenskraften.

Finlands viktigaste utmaningar enligt kommissionens landrapport:

  • Bromsning av kostnadsutvecklingen även i fortsättningen, så att konkurrenskraften skulle förstärkas ytterligare
  • Flera finländska företag förblir små, och saknar aktiv tillväxt- eller internationaliseringsvilja
  • Hushållens skuldsatthet har ökat kraftigt, ytterligare åtgärder kunder hindra en ökning av skuldsattheten i fortsättningen

Ministern och vice ordföranden diskuterade strukturella reformer och var ense om deras nödvändighet under nästa regeringsperiod. Rinne betonade i detta sammanhang slutförandet av social- och hälsovårdsreformen. Genomgången av kommunernas uppgifter och förpliktelser bör också fortsättas. Pensionsreformen, som träder i kraft enligt överenskommelse år 2017, är enligt finansminister Rinne en väsentlig del av de strukturella reformerna.

Kommissionen utfärdar sitt förslag till landspecifika rekommendationer åt Finland i maj. 

Landrapporten om Finland 2015, Europeiska kommissionen

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, tfn 02955 30441
[email protected]

Antti Rinne Ekonomiska utsikter Finanspolitiken
Tillbaka till toppen