Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media
Meny

Finland sände utkast till budgetplan för 2017 till EU

Valtiovarainministeriö 13.10.2016 14.05
Nyhet

Finland levererade sitt utkast till budgetplan för 2017 till EU-kommissionen den 13 oktober.

Till EU:s samordnade övervakningsförfarande hör utkast till budgetplaner. Utkasten till budgetplaner bör möjliggöra identifiering av källor till eventuella avvikelser från den finanspolitiska strategin i det senaste stabilitetsprogrammet.

I utkastet till budgetplan ska det ingå

  • makroekonomiska prognoser och antaganden
  • målen för de offentliga finanserna
  • utgifts- och inkomstberäkningar enligt ett scenario där politiken inte ändras
  • utgifts- och inkomstmål
  • diskretionära åtgärder som ingår i budgetförslaget
  • målen och de landsspecifika rekommendationerna i EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi
  • en jämförelse mellan utkastet till budgetplan och det senaste stabilitetsprogrammet.

Utkastet till budgetplan utgår från regeringens budgetproposition, kommunekonomiprogrammet och årets tilläggsbudgetar. Alla stater i euroområdet ska leverera en motsvarande plan till EU-kommissionen senast den 17 oktober.

Utkast till budgetplan för 2017

Ytterligare information:

Jussi Huopaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30257, jussi.huopaniemi(at)vm.fi

Talouspolitiikka
Tillbaka till toppen