Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Tjänsten som statssekreterare som kanslichef vid finansministeriet ledigförklaras på nytt

Finansministeriet
28.10.2020 8.59 | Publicerad på svenska 28.10.2020 kl. 11.14
Pressmeddelande

Tjänsten som statssekreterare som kanslichef vid finansministeriet ledigförklaras på nytt. Ansökningstiden inleds den 30.10.2020 kl. 8.00 och går ut den 18.11.2020 kl. 14.00.

Tjänsten ledigförklarades ursprungligen 13.10.–30.10.2019 och söktes inom utsatt tid av sex personer. Tjänstetillsättningen har fördröjts. 

Motiveringen till beslutet att ledigförklara tjänsten på nytt är att de internationella och nationella förhållandena enligt finansministeriets bedömning förändrats väsentligt sedan hösten 2019. Förhållandena har förändrats väsentligt bland annat till följd av coronapandemin och den efterföljande krisen i världsekonomin. Finlands ekonomi har drabbats exceptionellt hårt på grund av coronaviruset, och återhämtningen kommer att ta tid och förutsätta utöver internationella åtgärder även beredning av finanspolitiska åtgärder i Finland. Den offentliga ekonomin kommer på grund av coronakrisen att behöva finans- och strukturpolitiska åtgärder under flera års tid, särskilt under denna och följande valperiod. Finlands ekonomiska politik bör vara tillräckligt trovärdig ur kreditvärderarnas och internationella organisationers perspektiv. Finansministeriet har det centrala berednings- och samordningsansvaret i dessa frågor.

För att man vid utnämningsprövningen ska kunna beakta de förhållanden som förändrats under det gångna året och de verkningar som dessa har på tyngdpunkterna i tjänstens uppgifter samt de sökandes aktuella erfarenhet, anser ministeriet att de ovan nämnda omständigheterna är sådana i tjänstemannalagen avsedda motiverade skäl på grund av vilka tjänsten kan ledigförklaras på nytt. 

De som tidigare har sökt tjänsten beaktas utan en ny ansökan. De som sökt tjänsten tidigare har också möjlighet att komplettera sin ansökan.

Ytterligare information:

Irja Peltonen, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, finansministeriet, tfn 029 553 0138, irja.peltonen(at)vm.fi

Pressmeddelandet har korrigerats den 28.10. kl 11.20: ansökningstiden går ut den 18.11.2020 kl. 14.00, inte kl. 16.15.

Ministeriet Staten som arbetsgivare
 
Tillbaka till toppen