Statsrådet och ministerierna Media
Meny
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Remissbehandling
22 utlåtanden om avdrag för bostad på arbetsorten och skattefrihet för resekostnadsersättningar för frivilligarbetare

Valtiovarainministeriö 20.8.2018 9.45
Nyhet

Finansministeriet fick 22 utlåtanden om höjt avdrag för bostad på arbetsorten och utvidgad skattefrihet för resekostnadsersättningar för frivilligarbetare inom den utsatta tiden. Remisstiden löpte ut fredagen den 17 augusti.

Utlåtandena och andra dokument (projektsidorna, på finska)
Förslag om höjt avdrag för bostad på arbetsorten och utvidgad skattefrihet för resekostnadsersättningar för frivilligarbetare (nyhet 25.6.)

Ytterligare information:

Timo Annala, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30318, timo.annala(at)vm.fi

Tillbaka till toppen