Statsrådet och ministerierna Media
main-mobile-navigation-header
Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Finansministrarnas ställningstagande om euroområdets budgetinstrument

Finansministeriet 2.5.2019 8.23
Nyhet

Finlands, Lettlands, Litauens, Sveriges, Danmarks, Nederländernas och Irlands finansministrar tog den 1 maj, tillsammans ställning till euroområdets budgetinstrument.

Ställningstagandet är en del av Eurogruppens förberedelser inför EU-toppmötet i juni. Ställningstagandet skickades till Eurogruppens ordförande Mário Centeno.

Ministrarna konstaterar i sitt ställningstagande att målet med budgetinstrumentet är att främja konvergensen och konkurrenskraften i euroområdet och EU. Instrumentet ska också bidra till strukturella reformer och investeringar. Dessutom behandlas i ställningstagandet villkor för användning av instrumentet och metoder för att genomföra det. Det konstateras också att det vid förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram bör avtalas om omfattningen av budgetinstrumentet och att finansieringen av instrumentet bör ingå i den normala finansieringen av EU-budgeten.

Ställningstagandet är i linje med Finlands ståndpunkter och riksdagens utlåtanden.

Det gemensamma ställningstagandet (på engelska)

Minister Orpos kolumn: Finland förhåller sig reserverat till ett separat budgetinstrument för euroområdet (på finska)

Ytterligare information:

Tuomas Saarenheimo, understatssekreterare, tfn 0295 530 350, tuomas.saarenheimo(at)vm.fi

Finanspolitiken Petteri Orpo
Tillbaka till toppen